Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n162 N Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat? ❑ ❑ ❑ ❑ Pokud při spuštění softwarové aplikace přestane počítač reagovat, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace. Pokud kombinace Alt+F4 nepracuje, počítač vypněte kliknutím na tlačítko Start a Vypnout. Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete a klikněte na tlačítko Vypnout. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klikněte na Vypnout. Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ❑ ❑ ❑ ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat. Odpojte sít’ový adaptér a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vrat’te akumulátor, znovu připojte sít’ový adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Zkuste přeinstalovat software. Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.

Řešení potíží > Provoz počítače n163 N Proč počítač nepřechází do režimu spánku nebo do režimu Hibernace? Pokud se před dokončením přechodu do režimu spánku nebo Hibernace provozní režim počítače změní, počítač může ztratit stabilitu. Obnovení normálního režimu počítače 1 Ukončete všechny spuštěné programy. 2 Klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Restartovat. 3 Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Restartovat. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klikněte na Restartovat. 4 Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat. Co udělat, pokud indikátor nabíjení rychle bliká a počítač se nespouští? ❑ ❑ Příčinou může být nesprávně nainstalovaný akumulátor. Problém vyřešíte tak, že počítač vypnete a tenkým rovným předmětem (např. sponkou na papíry) stlačíte a asi na tři sekundy přidržíte tlačítko odpojení akumulátoru. Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší, akumulátor vyjměte a nainstalujte jej znovu. Podrobnosti viz Vložení/Vyjmutí akumulátoru (str. 21). Pokud problém přetrvává, nainstalovaný akumulátor není kompatibilní. Akumulátor vyndejte a kontaktujte autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo agenta vyhledejte v části Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5).