Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n178 N Co jsou kanály? ❑ ❑ Komunikace v bezdrátových sítích LAN využívá oddělená frekvenční pásma, které nazýváme kanály. Kanály přístupových bodů bezdrátových sítí LAN jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě LAN, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané s přístupovým bodem. Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč? Dva počítače s funkce bezdrátové sítě LAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.

Řešení potíží > Bezdrátová sít’ WAN n179 N Bezdrátová sít’ WAN Co udělat, pokud se počítač nemůže připojit k bezdrátové síti WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor. Ověřte si, zda jsou na kartě SIM povolena data 3G a karta je aktivována u telekomunikačního operátora. Při vložení karty SIM postupujte podle pokynů v části Vložení karty SIM (str. 73). Je nutné, aby byla oblast pokryta signálem mobilní sítě. O informace týkající se pokrytí požádejte svého poskytovatele sít’ového připojení. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Ujistěte se, že je tlačítko vedle Wireless WAN v okně VAIO Smart Network přepnuto na On. Ujistěte se, že je ve správci připojení správně nakonfigurován název přístupového bodu (APN). Pokud tomu tak není, požádejte o správný název používaného APN svého telekomunikačního operátora. Další informace o konfiguraci APN najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwarovému správci připojení. Zkontrolujte, zda softwarový správce připojení úspěšně detekoval modem bezdrátové sítě WAN. Detekce modemu bezdrátové sítě WAN může trvat jistou dobu. ✍ Chcete-li získat další informace o funkci bezdrátové sítě WAN, navštivte webový server podpory VAIO. Zkontrolujte, zda je kryt karty SIM uzavřen. Pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali bezdrátová zařízení LAN, připojení k internetu pomocí bezdrátové sítě není možné. Chcete-li zařízení povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).