Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n184 N Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk správně? ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru. Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nezbytné programy. Přehrávání Blu-ray Disc na připojeném externí monitoru může být přerušeno, závisí na formátu nebo datovém toku videozáznamu. Tento problém lze vyřešit snížením rozlišení. Rozlišení obrazovky změňte podle pokynů v části Proč obrazovka počítače nepřehrává video? (str. 191). Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, počítač přestane reagovat. Použijte tento postup: 1 Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. ❑ ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete může dojít ke ztrátě neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 146). Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků: ❑ Hlasitost může být stažena klávesami Fn+F2. Stiskněte je ještě jednou. ❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F3 stažena na minimum. Přidržením kláves Fn+F4 nastavte dostatečnou hlasitost. ❑ Pravým tlačítkem klikněte na ikonu hlasitost na hlavním panelu a kliknutím na Otevřít směšovač hlasitosti zkontrolujte nastavení. ❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku. ❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory a počítačem.

Řešení potíží > Optické disky n185 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda je nainstalován správný software ovladače. Použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Systém a zabezpečení. 3 Klikněte na tlačítko Systém. 4 Klikněte na Správce zařízení v levém podokně. Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení. Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat software ovladače. 5 Dvojím kliknutím na jednotku optického disku otevřete seznam optických jednotek vašeho počítače. 6 Dvakrát klikněte na požadovanou jednotku. Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a kliknete na možnost Podrobnosti o ovladači. 7 Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno. Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit ji nebo zhoršit její funkci. Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, disk může být s optickou jednotkou nekompatibilní. Na obalu disku zkontrolujte kompatibilitu kódu regionu s optickou jednotkou. Pokud si na počítači všimnete kondenzace, nejméně hodinu jej nepoužívejte. Kondenzace by mohla způsobit jeho poruchu. Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze sítě a zkuste disk znovu načíst.