Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Indikátory n 18 N Indikátory Počítač je vybaven těmito indikátory: Indikátor Funkce Nabíjení Svítí během nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v kapitole Nabíjení akumulátoru (str. 27). Vestavěná kamera Svítí, pokud vestavěná kamera pracuje. Přístup k médiím Rozsvěcuje se během přístupu k datům na pamět’ové kartě (např. „Memory Stick“ a SD). (Pokud tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte.) Pokud indikátor nesvítí, pamět’ová karta se nepoužívá. Disková jednotka Num Lock Caps Lock Scroll Lock WIRELESS Svítí, jestliže vestavěné zařízení k ukládání dat nebo optická jednotka přistupuje k datům. Pokud tento indikátor svítí, nepřepínejte počítač do režimu spánku ani jej nevypínejte. Svítí při aktivním režimu Num Lock. V tomto režimu můžete pomocí numerických kláves zadávat čísla nebo provádět základní matematické výpočty. Chcete-li zapnout režim Num Lock, stiskněte klávesy Fn+Num Lk u modelů bez numerické klávesnice nebo klávesu Num Lk u modelů s numerickou klávesnicí. Chcete-li režim Num Lock vypnout, stiskněte tyto klávesy podruhé. Indikátor zhasne. Chcete-li psát velká písmena, stiskněte klávesu Caps Lock. Pokud tento indikátor svítí a stisknete klávesu Shift, budete psát malá písmena. Dalším stiskem klávesy indikátor zhasnete. Pokud indikátor Caps Lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní. Stiskem kláves Fn+Scr Lk změníte způsob rolování displeje. Pokud indikátor Scroll Lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním rolování. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte. Klávesa nepracuje ve všech programech. Svítí, jestliže je zapnuta jedna nebo více bezdrátových voleb.

Začínáme > Připojení zdroje napájení n 19 N Připojení zdroje napájení Jako zdroj k napájení počítače lze používat sít’ový adaptér nebo akumulátor. Před prvním použitím připojte počítač prostřednictvím sít’ového adaptéru ke zdroji napájení. ! Počítač nepoužívejte bez nainstalovaného akumulátoru, protože by mohlo dojít k poruše počítače. Používání sít’ového adaptéru Pokud je počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě. ✍ Používejte pouze sít’ový adaptér dodaný k počítači. Používání sít’ového adaptéru 1 Jeden konec napájecího kabelu (1) zapojte do sít’ového adaptéru (3). 2 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do sít’ové zásuvky (2). 3 Kabel ze sít’ového adaptéru (3) zapojte do konektoru DC IN (4) v počítači. ! Tvar konektoru pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle sít’ového adaptéru.