Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Ochranné známky > n204

Ochranné známky > n204 N Ochranné známky SONY a logo SONY jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. VAIO, logo VAIO logo a další názvy produktů a služeb společnosti Sony jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation nebo jejích poboček. Výraz i.LINK označuje IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , logo Blu-ray Disc a logo Blu-ray 3D jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association. Slovní značka a loga BLUETOOTH jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony Corporation je používá výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions. WinDVD je ochranná známka společnosti Corel Inc. PowerDVD je ochranná známka společnosti CyberLink.Inc. NVIDIA a 3D Vision jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je ochranná známka společnosti ArcSoft, Inc. AMD, logo AMD Arrow, ATI a uvedené kombinace, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Ochranné známky > n205 N Logo SD je ochrannou známkou. Logo SDHC je ochrannou známkou. Logo SDXC je ochrannou známkou. Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® je ochranná známka společnosti SanDisk Corporation. „PlaceEngine“ je registrovaná ochranná známka společnosti Koozyt, Inc. „PlaceEngine“ byl vyvinut společností Sony Computer Science Laboratories, Inc. a je licencován společnosti Koozyt, Inc. „AVCHD“ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky nebo ® nejsou v této příručce uváděny. Vlastnosti a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerý software uvedený výše nemusí být dodáván k vašemu modelu.

 • Page 1 and 2:

  N Uživatelská příručka Osobní

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Bezpečnostní zásady.......

 • Page 5 and 6:

  Před zahájením práce > Vyhledá

 • Page 7 and 8:

  Před zahájením práce > Vyhledá

 • Page 9 and 10:

  Před zahájením práce > Ergonomi

 • Page 11 and 12:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 13 and 14:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 15 and 16:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 17 and 18:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 19 and 20:

  Začínáme > Připojení zdroje na

 • Page 21 and 22:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 23 and 24:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 25 and 26:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 27 and 28:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 29 and 30:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 31 and 32:

  Začínáme > Bezpečné vypnutí p

 • Page 33 and 34:

  Začínáme > Používání režim

 • Page 35 and 36:

  Začínáme > Udržení počítače

 • Page 37 and 38:

  Začínáme > Udržení počítače

 • Page 39 and 40:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 41 and 42:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 43 and 44:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 45 and 46:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 47 and 48:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 49 and 50:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 51 and 52:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 53 and 54:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 55 and 56:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 57 and 58:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 59 and 60:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 61 and 62:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 63 and 64:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 65 and 66:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 67 and 68:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 69 and 70:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 71 and 72:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 73 and 74:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 75 and 76:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 77 and 78:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 79 and 80:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 81 and 82:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 83 and 84:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 85 and 86:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 87 and 88:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 89 and 90:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 91 and 92:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 93 and 94:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 95 and 96:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 97 and 98:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 99 and 100:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 101 and 102:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 103 and 104:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 105 and 106:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 107 and 108:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 109 and 110:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 111 and 112:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 113 and 114:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 115 and 116:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 117 and 118:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 119 and 120:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 121 and 122:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 123 and 124:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 125 and 126:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 127 and 128:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 129 and 130:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 131 and 132:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 133 and 134:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 135 and 136:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 137 and 138:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 139 and 140:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 141 and 142:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 143 and 144:

  Bezpečnostní zásady > n143 N Bez

 • Page 145 and 146:

  Bezpečnostní zásady > Bezpečnos

 • Page 147 and 148:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 149 and 150:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 151 and 152:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 153 and 154: Bezpečnostní zásady > Používá
 • Page 155 and 156: Bezpečnostní zásady > Manipulace
 • Page 157 and 158: Bezpečnostní zásady > Používá
 • Page 159 and 160: Řešení potíží > n159 N ❑ Re
 • Page 161 and 162: Řešení potíží > Provoz počí
 • Page 163 and 164: Řešení potíží > Provoz počí
 • Page 165 and 166: Řešení potíží > Provoz počí
 • Page 167 and 168: Řešení potíží > Obnova systé
 • Page 169 and 170: Řešení potíží > Obnova systé
 • Page 171 and 172: Řešení potíží > Akumulátor n
 • Page 173 and 174: Řešení potíží > Vestavěná k
 • Page 175 and 176: Řešení potíží > Připojení k
 • Page 177 and 178: Řešení potíží > Připojení k
 • Page 179 and 180: Řešení potíží > Bezdrátová
 • Page 181 and 182: Řešení potíží > Technologie B
 • Page 183 and 184: Řešení potíží > Optické disk
 • Page 185 and 186: Řešení potíží > Optické disk
 • Page 187 and 188: Řešení potíží > Optické disk
 • Page 189 and 190: Řešení potíží > Displej n189
 • Page 191 and 192: Řešení potíží > Displej n191
 • Page 193 and 194: Řešení potíží > Tisk n193 N T
 • Page 195 and 196: Řešení potíží > Reproduktory
 • Page 197 and 198: Řešení potíží > Dotyková pod
 • Page 199 and 200: Řešení potíží > Diskety n199
 • Page 201 and 202: Řešení potíží > Zvuk a video
 • Page 203: Řešení potíží > Periferní za
 • Page 207: n © 2011 Sony Corporation