Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Připojení zdroje napájení n 20 N ✍ Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, sít’ový adaptér odpojte od sít’ové zásuvky. Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná. Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, uveďte jej do režimu Hibernace. Viz Používání režimu Hibernace (str. 34).

Začínáme > Používání akumulátoru n 21 N Používání akumulátoru Akumulátor, který jej již nainstalován v počítači, není v době dodání zcela nabitý. ! Počítač nepoužívejte bez nainstalovaného akumulátoru, protože by mohlo dojít k poruše počítače. Vložení/Vyjmutí akumulátoru ✍ Aby se akumulátor nainstalovaný v počítači odlišil od přídavného akumulátoru (který se dodává pouze k vybraným modelům), bude se v této příručce označovat jako primární. Podrobnosti týkající se připojení a nabíjení přídavného akumulátoru naleznete v příručce dodané s tímto akumulátorem. Vložení akumulátoru 1 Vypněte počítač, zavřete víko LCD monitoru a odpojte sít’ový adaptér. 2 Odšroubujte oba šrouby (1), spodní kryt vysuňte ve směru šipky (2) a vyndejte ho. ! Dbejte na to, abyste šrouby neztratili. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali vodičů a výstupků uvnitř spodního krytu.