Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 26 N ✍ Pokud počítač akumulátor nerozpozná, počítač vypněte a tenkým rovným předmětem (např. sponkou na papíry) stlačte a asi na tři sekundy přidržte tlačítko odpojení akumulátoru. Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší, akumulátor vyjměte a nainstalujte jej znovu. Pokud je k počítači připojen přídavný akumulátor, počítač vypněte a přídavný akumulátor vyjměte. Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší, stiskněte a asi na tři sekundy přidržte tlačítko odpojení akumulátoru. Pokud problém přetrvává, vyjměte oba akumulátory a nainstalujte je znovu. ! V zájmu zachování vlastní bezpečnosti používejte pouze pouze originální akumulátory a sít’ové adaptéry Sony, které odpovídají standardu kontroly kvality, a dodávané společností Sony k počítačům VAIO. Některé počítače VAIO pracují pouze s originálními akumulátory Sony.

Začínáme > Používání akumulátoru n 27 N Nabíjení akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není v době dodání zcela nabitý. Nabíjení akumulátoru 1 Vložte akumulátor. 2 Prostřednictvím sít’ového adaptéru připojte počítač ke zdroji napájení. Indikátor nabíjení svítí při nabíjení akumulátoru. Až se akumulátor dobije zhruba na maximální úroveň, kterou jste zvolili, indikátor nabíjení zhasne. Stav indikátoru nabíjení Svítí oranžově Bliká spolu s indikátorem napájení rozsvíceným zeleně Bliká spolu s indikátorem napájení rozsvíceným oranžově Rychle bliká oranžově Význam Probíhá nabíjení akumulátoru. Napětí akumulátoru je nedostatečné. (Normální režim) Napětí akumulátoru je nedostatečné. (Režim spánku) V důsledku závady akumulátoru nebo jeho odpojení došlo k chybě akumulátoru. ! Akumulátor od začátku dobíjejte způsobem popsaným v této příručce.