Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání režimů snížené spotřeby n 34 N Používání režimu Hibernace Zapnutí režimu Hibernace Stiskněte klávesy Fn+F12. Klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Režim hibernace. ! Dokud indikátor napájení nezhasne, počítač nepřemíst’ujte. Návrat do normálního režimu Stiskněte vypínač. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.

Začínáme > Udržení počítače v optimálních podmínkách n 35 N Udržení počítače v optimálních podmínkách Aktualizace počítače Na svůj počítač VAIO si nezapomeňte nainstalovat tyto softwarové aplikace, abyste zvýšili jeho účinnost, zabezpečení a funkčnost. VAIO Update vás automaticky upozorní na nové aktualizace dostupné na internetu, stáhne je a nainstaluje. ❑ ❑ Windows Update Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a Windows Update a poté pokračujte podle zobrazených pokynů. VAIO Update Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, VAIO Care, Software VAIO (VAIO Software), a VAIO Update. ! Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu.