Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání klávesnice n 40 N Klávesová zkratka a funkce Funkce Fn + /T (F7): výstup zobrazení Přepíná výstup zobrazení mezi monitorem počítače a externím monitorem. Tlačítkem Enter vyberte výstup zobrazení. ! Pokud od počítače odpojíte datový kabel monitoru v době, kdy je jako výstup zobrazení zvolen externí monitor, obrazovka počítače zhasne. V tomto případě dvakrát stiskněte klávesu F7, přitom přidržte klávesu Fn a poté stiskem Enter přepněte výstup zobrazení na obrazovku počítače. Používání více monitorů nemusí být podporováno, závisí to na připojeném externím monitoru. Fn + / (F9/F10): přiblížení V některém softwaru změní velikost obrázku nebo zobrazeného dokumentu. Chcete-li zobrazení zmenšit a oddálit (zoom out), stiskněte klávesy Fn+F9. Chcete-li zobrazení zvětšit a přiblížit (zoom in), stiskněte klávesy Fn+F10. Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Control Center. Fn + (F12): hibernace V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav systému a připojených periferních zařízení uložen na vestavěné zařízení k ukládání dat a napájení systému bude vypnuto. Chcete-li obnovit původní stav, stiskněte vypínač. Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání režimů snížené spotřeby (str. 32).

Práce s počítačem VAIO > Používání klávesnice n 41 N Změna nastavení podsvícení klávesnice Pokud je váš počítač vybaven podsvícenou klávesnicí, můžete si nastavit světlo klávesnice tak, aby se automaticky zapínalo a vypínalo podle intenzity osvětlení prostředí. Navíc lze nastavit časový interval vypnutí podsvícení po nečinnosti klávesnice. Změna nastavení podsvícení klávesnice 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center. 2 Klikněte na Klávesnice a myš (Keyboard and Mouse) a Podsvícená klávesnice (Backlit Keyboard). ✍ Intenzita osvětlení prostředí se měří čidlem intenzity osvětlení prostoru. Při zablokování čidla intenzity osvětlení prostoru se zapne podsvícení klávesnice.