Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání vestavěné kamery n 46 N Používání vestavěné kamery Počítač je vybaven vestavěnou kamerou. Prostřednictvím komunikačního softwaru (např. Windows Live Messenger) můžete na internetu uskutečnit videohovory. Podrobné pokyny k používání softwaru najdete v souboru nápovědy dodaném k softwaru. ✍ Pokud se používá vestavěná kamera, její indikátor se rozsvěcí. Software nainstalovaný na vašem počítači závisí na konfiguraci počítače. Uskutečnění videohovoru pomocí aplikace Windows Live Messenger 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a Windows Live Messenger. ✍ Uskutečnění videohovoru není podmíněno přihlášením k Windows Live Messenger. Zobrazení snímků z vestavěné kamery 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, ArcSoft Webcam Suite a WebCam Companion 4. 2 Klikněte na Capture. ✍ Pokud nelze sejmout obraz správně (například sejmutý obraz se nezobrazuje plynule), v pravém horním rohu hlavního okna klikněte na aktuální rozlišení sejmutého obrazu a rozlišení snižte.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 47 N Používání optické jednotky Počítač je vybaven vestavěnou optickou jednotkou. Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. ! Optické disky nelze používat, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS optickou jednotku zakázali. Chcete-li jednotku povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Vložení disku 1 Zapněte počítač. 2 Stiskem tlačítka k vysunutí (1) otevřete jednotku. Vysune se zásuvka na disk.