Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě WAN n 76 N 6 Držák karty SIM uzavřete a poté ho posuňte ve směru šipky (3). ! Tištěného obvodu na kartě se nedotýkejte. Před vložením nebo vyjmutím karty nezapomeňte počítač pevně držet. Kartu SIM neohýbejte ani na ni nevyvíjejte tlak, aby nedošlo k jejímu poškození. 7 Kryt karty SIM zavřete.

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě WAN n 77 N Zahájení komunikace v bezdrátových sítích WAN Jak zahájit komunikaci v bezdrátových sítích WAN ! Dbejte na to, aby byl kryt karty SIM řádně uzavřen, jinak nemusí funkce bezdrátové sítě WAN pracovat. 1 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS. 2 Klikněte na Start, Všechny programy a VAIO Smart Network nebo klikněte na ikonu VAIO Smart Network na hlavním panelu. 3 V okně VAIO Smart Network se ujistěte, že je tlačítko vedle Wireless WAN přepnuto na On. 4 Klikněte na tlačítko se šipkou dolů vedle přepínače Wireless WAN a tlačítkem Připojit (Connect) spust’te software ke správě připojení nebo předem nainstalovaný software od telekomunikačního operátora (liší se podle modelu nebo země). 5 Po vyzvání zadejte kód PIN. 6 Klikněte na Připojit. 7 V případě dotazu zadejte údaje APN od svého telekomunikačního operátora. ✍ Podrobnější informace týkající se používání funkce bezdrátové sítě WAN v souboru nápovědy dodávaném k softwaru VAIO Smart Network nebo v dokumentaci vašeho telekomunikačního operátora.