Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 90 N Důležité upozornění Poznámky týkající se zašifrování operačního systému nebo programových souborů Šifrování souborů používaných operačním systémem nebo jinou softwarovou aplikací pomocí Encrypting File System (EFS) s TPM vám znemožní spuštění nebo činnost tohoto softwaru. Abyste těmto problémům předešli, před použitím EFS dodržujte následující zásady: ❑ Data, která chcete zašifrovat, uložte do následujících umístění: ❑ Složka Encrypted Data vytvořená výchozím nastavením při uživatelské inicializaci ❑ Nová zašifrovaná složka vytvořená ve složce Dokumenty nebo ve složce Dokumenty ve vašem účtu ❑ Jednotka Personal Secure Drive ❑ ❑ ❑ ❑ ✍ Personal Secure Drive je virtuální jednotkou, která byla vytvořena prostřednictvím funkce Personal Secure Drive, a automaticky zašifruje data, která jsou do ní uložena. Na záložce Zobrazení v okně Možnosti složky zobrazeném po kliknutí na Možnosti složky a hledání pod položkou Uspořádat v nabídce Windows Explorer neměňte tato nastavení. ❑ Nezobrazovat skryté soubory, složky nebo jednotky ❑ Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno) U souborů v následujících složkách neměňte systémové atributy. Neprovádějte šifrování složky Windows, Program Files a všech souborů v každé složce. Neprovádějte šifrování složky Users a složky všech účtů v ní.

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 91 N Poznámky týkající se zašifrování souborů klíče nebo jednotky Personal Secure Drive Šifrování souborů vytvořených v následujících složkách po inicializaci vašeho uživatelského účtu a aktivaci EFS vám znemožní spuštění softwaru TPM a dešifrování zašifrovaných dat. Při výchozím nastavení nelze soubory v následujících složkách šifrovat, protože mají nastaven atribut systémový. Atribut systémový u souborů v následujících složkách neměňte. ❑ ❑ ! Následující složky jsou při výchozím nastavení skryty. Složky obsahující soubory klíče ❑ C:\ProgramData\Infineon ❑ C:\Users\All Users\Infineon (C:\Users\All Users je odkazem na složku C:\ProgramData.) ❑ C:\Users\\AppData\Roaming\Infineon Soubory na jednotce Personal Secure Drive C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF