Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 94 N Konfigurace modulu TPM Chcete-li používat integrovaný modul TPM: 1 Zapněte funkci TPM na obrazovce nastavení systému BIOS. 2 Nainstalujte sadu Infineon TPM Professional Package. 3 Inicializujte a nakonfigurujte modul TPM. Zapnutí modulu TPM na obrazovce nastavení systému BIOS 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Klávesou < nebo , vyberte záložku Security, klávesou M nebo m vyberte položku Change TPM State a poté stiskněte klávesu Enter. 3 Klávesou M nebo m vyberte možnost Enable a poté stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. 5 Po restartu systému vyberte v okně pro potvrzení příkaz Execute a poté stiskněte klávesu Enter. ✍ Funkci TPM můžete i vypnout a na obrazovce nastavení systému BIOS změnit její konfiguraci. ! Před zapnutím funkce TPM nezapomeňte nastavit heslo pro zapnutí, aby nebylo možné konfiguraci funkce TPM neoprávněně změnit. Je-li zapnut modul TPM, systém zobrazí logo VAIO až po bezpečnostních kontrolách při spuštění, které trvají určitou dobu. Po odstranění osvědčení TPM nebudete mít přístup k datům chráněným modulem TPM. Před smazáním konfigurace modulu TPM se ujistěte, že jste vytvořili záložní kopie dat chráněných modulem TPM.

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 95 N Instalace sady Infineon TPM Professional Package Přečtěte si soubor Readme.txt ve složce C:\Infineon\Readme. Chcete-li sadu nainstalovat, dvakrát klikněte na soubor setup.exe ve složce C:\Infineon. K instalaci této sady musíte mít oprávnění správce počítače. ! Během instalace sady Infineon TPM Professional Package musíte v počítači nastavit několik hesel. Bez těchto hesel není možno obnovit žádná data chráněná modulem TPM ani záložní soubory. Hesla si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Inicializace a konfigurace modulu TPM Podrobné informace najdete v zobrazené dokumentaci. Chcete-li dokumentaci otevřít, klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a Infineon Security Platform Solution a klikněte na Help. ! Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady vzniklé údržbou a správou dat.