Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Opgradering af

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n138 N ❑ ❑ ❑ ❑ Brug den særlige pose, der leveres med hukommelsesmodulet, eller pak modulet ind i aluminiumfolie for at beskytte det mod elektrostatisk afladning. Hvis der kommer væsker, urenheder eller genstande ind i slottene til hukommelsesmoduler eller i andre af computerens interne komponenter, bliver computeren beskadiget, og eventuelle udgifter til reparation er ikke dækket af garantien. Anbring ikke hukommelsesmodulet et sted, hvor det udsættes for: ❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler ❑ Direkte sollys ❑ Støv i større mængder ❑ Mekaniske rystelser eller stød ❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet ❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C ❑ Høj luftfugtighed Vær forsigtig, når du håndterer hukommelsesmodulet. For at undgå skader på hænder og fingre bør du ikke røre ved kanterne på de komponenter og printkort, der findes inden i computeren.

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n139 N Fjernelse og installation af et hukommelsesmodul Sådan udskifter eller tilføjer du et hukommelsesmodul 1 Luk computeren, og afbryd forbindelsen til alle eksterne enheder. 2 Vent ca. en time indtil computeren er kølet af. 3 Fjern de to skruer (1), skub bunddækslet i pilens retning (2), og fjern dækslet. ! Pas godt på de fjernede skruer. 4 Rør ved en metalgenstand for at aflade statisk elektricitet. 5 Fjern batteriet (side 24).