Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Brug af strømkilden n150 N Brug af strømkilden ❑ ❑ ❑ Der må ikke være sluttet andet strømforbrugende udstyr, f.eks. en fotokopimaskine eller en makulator, til den samme stikkontakt som computeren. Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse. Den kan beskytte din computer mod pludselige strømstød, der kan opstå f.eks. i forbindelse med tordenvejr, og beskadige computeren. Brug den medfølgende vekselstrømsadapter eller originale Sony-produkter. Brug ikke andre vekselstrømsadaptere, da de kan forårsage funktionsfejl.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af indbygget kamera n151 N Håndtering af indbygget kamera ❑ ❑ Rids ikke og undgå et gøre området på og omkring det indbyggede kamera snavset, da dette vil give en ringe billedkvalitet. Det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om computeren er tændt eller slukket, fordi der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.