Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af "Memory Stick" n154 N Håndtering af "Memory Stick" ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rør ikke ved stikket på "Memory Stick" med fingrene eller med metalgenstande. Brug kun den klæbeetiket, der fulgte med "Memory Stick". Bøj, tab eller åbn aldrig en "Memory Stick". "Memory Stick" må ikke skilles ad eller ændres. Hold "Memory Stick" tør. "Memory Stick" må ikke opbevares et sted, hvor den udsættes for: ❑ Statisk elektricitet ❑ Elektrisk støj ❑ Meget høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen ❑ Direkte sollys ❑ Høj luftfugtighed ❑ Ætsende stoffer Brug det etui, der leveres sammen med "Memory Stick", til opbevaring. Husk at sikkerhedskopiere dine vigtige data. Når du benytter "Memory Stick Duo", må du ikke bruge en spids pen til at skrive på etiketten på mediet. De interne komponenter kan blive beskadiget, hvis mediet udsættes for et for kraftigt tryk.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af indbygget lagringsenhed n155 N Håndtering af indbygget lagringsenhed Den indbyggede lagringsenhed (harddisk eller solid state-disk) har en høj lagringstæthed og kan skrive og læse data på meget kort tid. Den kan dog nemt beskadiges, hvis den bruges forkert. Hvis den indbyggede lagringsenhed bliver beskadiget, kan dataene ikke gendannes. Du kan forhindre datatab ved at udvise forsigtighed, når computeren håndteres. Sådan forhindrer du, at den indbyggede lagringsenhed bliver beskadiget ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Udsæt ikke computeren for pludselige bevægelser. Hold computeren væk fra magneter. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for mekaniske rystelser, eller på et ustabilt underlag. Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på lagringsenheden. Brug ikke computeren på steder, hvor den udsættes for store temperaturudsving. Fjern ikke lagringsenheden fra computeren.