Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Batteri

Fejlfinding > Batteri n172 N Kan computeren skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm? Computeren kan godt skifte til dvaletilstand, når den kører på batteristrøm, men nogle programmer og eksterne enheder blokerer for, at systemet kan skifte til dvaletilstand. Hvis du bruger et program, der ikke tillader, at systemet skifter til dvaletilstand, skal du gemme dine data ofte, så du ikke risikerer at miste dem. Se Brug af dvaletilstand (side 34) for oplysninger om, hvordan du kan aktiverer dvaletilstand manuelt. Hvorfor kan jeg ikke oplade batteriet helt? Batteriplejefunktionen er aktiveret i VAIO Control Center for at forlænge batteriets levetid. Kontrollér indstillingerne i VAIO Control Center. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller ikke er installeret korrekt, og computeren skifter til dvaletilstand? ❑ ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. Sluk, for at løse dette problem, computeren og skub og hold batteriets sluk-knap i cirka tre sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips). Fjern, hvis det ikke løser problemet, batteriet og installer det igen. Sluk, hvis computeren har tilsluttet et udvidet batteri, computeren og fjern det udvidede udvidede batteri. Hvis dette ikke løser problemet, skal du skubbe og holde batteriets sluk-knap i cirka tre sekunder. Fjern, hvis problemet fortsætter, batteriet og indstaller det i igen. Du kan finde flere oplysninger om at installere og fjerne batteriet på Installation/ Fjernelse af batteriet (side 21). Hvis problemet fortsætter er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet og kontakt et autoriseret Sony service-/supportcenter. Du kan finde nærmeste center eller forhandler i Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5).

Fejlfinding > Indbygget kamera n173 N Indbygget kamera Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgervinduet? ❑ ❑ ❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktuelle program, før der åbnes et andet. På modeller med Media Gallery, kan du ikke anvende et andet kameraprogram, der anvender det indbyggede kamara, mens håndbevægelsesfunktionen i Media Gallery er i brug. Der kan være lidt billedstøj, f.eks. vandrette striber, i motivsøgeren, når du betragter et objekt i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren. Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder? Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis: ❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten. ❑ belastningen af CPU'en øges. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet? ❑ ❑ ❑ Billeder, der er optaget i lys fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset. En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj. Området på og omkring det indbyggede kamera er beskidt. Rengør området. Se Oplysninger om behandling og vedligeholdelse (side 146).