Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Skærm

Fejlfinding > Skærm n188 N Skærm Hvorfor gik min skærm i sort? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Computerens skærm kan gå i sort, hvis strømforsyningen til computeren afbrydes, eller hvis computeren skifter til strømsparetilstand (slumre eller dvale). Hvis computeren er i LCD (video)-slumretilstand, skal du trykke på en tast for at skifte til normal tilstand. Se Brug af Strømbesparelsestilstand (side 32) for flere oplysninger. Sørg for at din computer er forsvarligt tilsluttet en strømkilde og tændt og at strømindikatorlampen lyser. Hvis computeren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt installeret og er opladet. Se Brug af batteriet (side 21) for flere oplysninger. Hvis skærmoutput ledes til den eksterne skærm, skal du trykke på tasterne Fn+F7. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 39) for flere oplysninger. Computerskærmen kan gå i sort, mens en ydelse vælges, og der kan forekomme midlertidig billedstøj og flimmer på skærmen. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis skærmens opdateringshastighed er blevet ændret, kan computerskærmen gå i sort eller der kan forekomme midlertidig billedstøj og flimmer på skærmen. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere skærmens opdateringshastighed: 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på Strømstyring under Power Management i ruden til venstre. 3 Klik p9 Avanceret i vinduet Strømstyring. 4 Klik på Skift indstillinger for plan. 5 Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger. 6 Klik på fanen VAIO Power Management.

Fejlfinding > Skærm n189 N Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få vist billeder eller videoklip rigtigt? ❑ ❑ ❑ Sørg for at vælge Ægte farver (32 bit) til farvevisning, inden der bruges video-/billedesoftware eller dvd-afspilning startes. Hvis der vælges en anden indstilling kan en sådan software muligvis ikke vise billederne korrekt. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre skærmfarverne: 1 Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. 2 Klik på Avancerede indstillinger. 3 Klik på fanen Skærm. 4 Vælg Ægte farver (32 bit) under Farver. Undlad at ændre på skærmopløsningen eller farverne, mens der benyttes software til video og billeder eller afspilles dvd, da dette kan resultere i fejlagtig afspilning og visning eller ustabile systemfunktioner. Derudover anbefales det, at pauseskærmen deaktiveres, før der afspilles dvd. Hvis pauseskærmen er aktiveret, kan den blive aktiveret under afspilning af dvd og forhindre at afspilningen kører ordentligt. Nogle pauseskærme kan ligefrem ændre skærmopløsning og farver. Skærmens opdateringshastigheden kan være blevet ændret. Den højere skærmopdateringshastighed giver en jævnere videoafspilning. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre skærmens opdateringshastighed: 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på Strømstyring under Power Management i ruden til venstre. 3 Klik p9 Avanceret i vinduet Strømstyring. 4 Klik på Skift indstillinger for plan. 5 Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger. 6 Klik på fanen VAIO Power Management. 7 Skift skærmens opdateringshastighed. ! Valg af en højere opdateringshastighed for skærmen kan bruge mere batteristrøm.