Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Skærm

Fejlfinding > Skærm n190 N Hvad skal jeg gøre hvis nogle af elementerne ikke passer til computerskærmen? Tjek at tekststørrelsen er sat til 100 %. Hvis ikke kan nogle elementer f.eks. en softwaremenu ikke vises korrekt, afhængig af det anvendte software. Du kan finde flere oplysninger om at ændre tekststørrelse i Windows Hjælp og support. Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten? ❑ ❑ Kontrollér, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er HDCP-kompatibel. Du kan finde yderligere oplysninger i Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport (side 111) eller Tilslutning af en computerskærm eller en projektor (side 109). Der kan være tilsluttet en anden ekstern skærm til monitor-porten på computeren eller portreplikatoren. Tryk på Fn+F7-tasterne for at ændre skærmoutput. Du kan finde yderligere oplysninger i Tilslutning af et tv med en HDMIindgangsport (side 111) eller Tilslutning af en computerskærm eller en projektor (side 109). Hvad skal jeg gøre hvis 3D-billeder ikke vises på et 3D tv tilsluttet HDMI-udgangporten? ❑ Skift indstillinger for 3D-afspilning. Klik, for at ændre indstillingeren, på i PowerDVD BD-vinduets nederste højre hjørne. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen i PowerDVD BD. ❑ Hvis computeren er tilsluttet til et 3D tv via en AV-forstærker, skal du sikre at AV-forstærkeren understøtter 3D-afspilning. ❑ Kontrollér computerens indstillingerne for opløsningen for HDMI-udgang. Hvis opløsningen ikke er indstillet til 1920 x 1080 eller 1280 x 720, vil billeder ikke blive vist i 3D. ❑ Se også manualen, som fulgte med dit 3D tv for at finde oplysninger om 3D-afspilning.

Fejlfinding > Skærm n191 N Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? ❑ ❑ Hvis skærmoutput føres til den eksterne skærm og den eksterne skærm er frakoblet, kan du ikke vise video på din computerskærm. Stop videoafspilningen, skift til computerens skærm, og start afspilningen igen. Se Valg af skærmmodus (side 116) for at skifte skærm. Du kan også trykke på tasterne Fn+F7 for at skifte skærm. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 39) for flere oplysninger. Der er muligvis ikke nok hukommelse i computeren til at vise videoer i høj opløsning. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en lavere opløsning på LCD-skærmen. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre skærmopløsningen: 1 Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. 2 Klik på rullelisten ud for Opløsning. 3 Kør skyderen op for at forøge eller ned for at formindske skærmopløsningen. ✍ Du kan kontrollere den totale mængde grafik- og videohukommelse, der er til rådighed. Højreklik på skrivebordet, vælg Skærmopløsning, og klik på Avancerede indstillinger og på fanen Kort. Der vises muligvis en anden værdi end computerens faktiske hukommelse. Hvor ændrer jeg LCD-lysstyrke? Tryk på Fn+F5-tasterne eller Fn+F6-tasterne for at ændre computerskærmens LCD-lysstyrke. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 39) for flere oplysninger. Hvad skal jeg gøre, hvis skærmen er mørk? Blokering af sensoren for omgivelseslys gør din skærm mørkere. Sørg for at sensoren ikke er blokeret.