Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Brug

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 24 N Sådan fjerner du batteriet ! Du vil miste alle data, der ikke er gemt, hvis du fjerner batteriet mens computeren er tændt og ikke tilsluttet vekselstrømsadapteren. 1 Sluk computeren, luk låget med LCD-skærmen og tag vekselstrømsadapteren ud af stikket. 2 Fjern de to skruer (1), skub bunddækslet i pilens retning (2), og fjern dækslet. ! Pas godt på de fjernede skruer.

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 25 N 3 Træk og hold tappene i pilens retning (3) og træk batteriet i pilens retning (4). 4 Skub batteriet væk fra computeren i pilens retning.