Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 48 N 3 Placer en disk i midten af skuffen med etiketsiden opad, og tryk den forsigtigt ned, indtil den klikker på plads. ! Tryk ikke på skuffen til drevet. Sørg for at holde under bunden af skuffen, når der anbringes/fjernes en disk fra skuffen. 4 Luk skuffen ved at trykke forsigtigt på den. ! Det optiske diskdrev må ikke fjernes, mens computeren er i en strømsparetilstand (slumre eller dvale). Sørg for at sætte computeren tilbage til normal tilstand inden disken fjernes.

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 49 N Understøttede diske Alt efter hvilken model du har købt, kan computeren afspille og optage på cd'er, dvd'er og Blu-ray Disc . Brug refrencediagrammet nedenfor til at se, hvilke optiske drev, der understøtter hvilke medietyper. Cd-rom Cd-r/rw Dvd-rom Dvd-r/rw Dvd+r/rw Dvd+r dl (dobbelt lag) Dvd-r dl (dobbelt lag) AO: Afspilning og optagelse A: Afspilning, men ikke optagelse –: Hverken afspilning eller optagelse Dvd-ram *1 *2 Bd-rom Bd-r/re *3 *4 Dvd SuperMulti-drev A AO *6 A AO AO AO AO AO – – Blu-ray Disc-drev med Dvd SuperMulti Blu-ray Disc rom-drev med Dvd SuperMulti A AO *6 A AO AO AO AO AO A AO *5 A AO *6 A AO AO AO AO AO A A *1 Computerens Dvd SuperMulti-drev understøtter ikke dvd-ram-kassetten. Brug diske uden kassette eller diske med aftagelig kassette. *2 Skrivning af data til enkeltsidede dvd-ram-diske (2,6 GB), der er kompatible med dvd-ram, version 1.0, understøttes ikke. Diske af typen dvd-ram version 2.2/12X-SPEED dvd-ram version 5.0 understøttes ikke. *3 Computerens Blu-ray-diskdrev understøtter ikke bd-re-diske i version 1.0-format og Blu-ray-diskmedier med en kassette. *4 BDXL -diskmedier understøttes ikke. *5 Understøtter at der skrives data til bd-r-part-1-diske version 1.1/1.2/1.3 (enkeltlagsdiske med en kapacitet på 25 GB, dobbeltlagsdiske med en kapacitet på 50 GB) og bd-re-part-1-diske version 2.1 (enkeltlagsdiske med en kapacitet på 25 GB, dobbeltlagsdiske med en kapacitet på 50 GB). *6 Skrivning af data til Ultra Speed cd-rw-diske udnerstøttes ikke.