Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af andre moduler/hukommelseskort n 62 N Brug af andre moduler/hukommelseskort Brug af SD-hukommelseskort Din computer er udstyret med en SD-hukommelseskort-stik. Du kan bruge denne slot til at overføre data mellem digitale kameraer, videokameraer, musikafspillere og andre av-enheder. ! Du kan ikke anvende SD-hukommelseskort, hvis stikket SD-hukommelseskort er deaktiveret i skærmen BIOS-opsætning. Følg, for at aktivere stikket, trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133). Inden du bruger et SD-hukommelseskort Computerens stik til SD-hukommelseskort hart plads til følgende hukommelseskort: ❑ SD-hukommelseskort ❑ SDHC-hukommelseskort ❑ SDXC-hukommelseskort For at få de seneste oplysninger om kompatible hukommelseskort, se Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5) så du kan besøge den rigtige supporthjemmeside.

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af andre moduler/hukommelseskort n 63 N Isætning af et SD-hukommelseskort 1 Find computerens slot til SD-hukommelseskort. 2 Hold SD-hukommelseskortet med pilen pegende mod kortslotten. 3 Skub forsigtigt SD-hukommelseskortet ind, indtil der lyder et klik. Kortet må ikke tvinges på plads. ✍ Når SD-hukommelseskortet indsætte i slotten første gang, kan du blive bedt om at installere driversoftware. Hvis du bliver bedt om det skal du følge vejledningen på skærmen for at installere softwaren. SD-hukommelseskort-ikonet vil blive vist i Computer-vinduet efter at du har indsat kortet i slotten.