Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af BLUETOOTH-funktionen n 78 N Brug af BLUETOOTH-funktionen Du kan oprette en trådløs kommunikationsforbindelse mellem din computer og andre BLUETOOTH ® -enheder, f.eks. en anden computer eller en mobiltelefon. Du kan overføre data mellem disse enheder uden brug af kabler inden for 10 meter afstand i et område uden forhindringer. ! Du kan ikke anvende funktionen BLUETOOTH, hvis du har deaktiveret trådløse enheder i skærmen BIOS-opsætning. Følg, for at aktivere enhederne, trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133). BLUETOOTH-sikkerhed Den trådløse BLUETOOTH-teknologi har en godkendelsesfunktion, der giver dig mulighed for at angive, hvem du vil kommunikere med. Med denne godkendelsesfunktion kan du forhindre, at anonyme BLUETOOTH-enheder får adgang til din computer. Første gang to BLUETOOTH-enheder kommunikerer, skal der angives en fælles adgangsnøgle (en adgangskode, der kræves til godkendelsen) for begge de enheder, der skal registreres. Når en enhed er registreret, er det ikke nødvendigt at angive adgangsnøglen igen. ✍ Adgangsnøglen kan ændres fra gang til gang, men den skal være identisk på de kommunikerende enheder. I forbindelse med visse enheder, f.eks. en mus, er det ikke muligt at angive en adgangsnøgle.

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af BLUETOOTH-funktionen n 79 N Kommunikation med en anden BLUETOOTH-enhed Du kan slutte computeren til en BLUETOOTH-enhed, f.eks. en anden computer, en mobiltelefon, en PDA, et headset, en mus eller et digitalkamera, uden at skulle bruge kabler.