Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af TPM n 96 N Brug af BitLocker-drevkryptering med TPM BitLocker-drevkryptering er en funktion til datakryptering på modeller med Windows 7 Ultimate eller Windows 7 Enterprise. Aktivering af BitLocker-drevkryptering sammen med TPM krypterer alle data på den indbyggede lagringsenhed. Du kan finde flere oplysninger om at bruge og konfigurere BitLocker-drevkryptering i Windows Hjælp og support. Du finder yderligere oplysninger i specifikationerne om konfiguration af computeren. Bemærkninger om brug af BitLocker-drevkryptering ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for at initialisere TPM med Infineon TPM Professional Package inden BitLocker-drevkryptering aktiveres. Hvis du aktivere det uden at initialisere TPM, genereres der ikke et TPM-brugeradgangskode, så du vil ikke kunne konfigurere Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package opretter ikke en sikkerhedskopi af en fil (genoprettelsesadgangskode) til BitLocker-drevkryptering. Der er forudkonfigureret en ekstra BitLocker systempartition. Denne systempartition bruger 100 MB af den samlede kapacitet i indbyggede lagerenheder. TPM skal aktiveres i BIOS-opsætningsskærmen for at aktivere BitLocker-drevkryptering. Krypter ikke data på en lagerenhed (f.eks. en USB flash-hukommelsesenhed) hvor en genoprettelsesnøgle er gemt vha. BitLocker-drevkryptering.

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af TPM n 97 N For at låse krypteret data op med en genoprettelsesnøgle gemt på en USB flash-hukommelsesenhed For at låse krypteret data op med en genoprettelsesnøgle gemt på en USB flash-hukommelsesenhed, skal systemet have adgang til USB flash-hukommelsesenheden ved opstart af computeren. Følg disse trin for at konfigurere startrækkefølgen i BIOS-opsætningsskærmen: ! Du kan ikke anvende USB-enheder, hvis du har deaktiveret USB-porte i skærmen til BIOS-opsætning. Følg, for at aktivere portene, trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133). 1 Tilslut en USB flash-hukommelsesenhed. 2 Tænd computeren, og tryk gentagende gange på tasten F2, indtil VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmen ikke vises, skal du genstarte computeren og prøve igen. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge fanen Security. Tryk på tasten M eller m for at vælge Change TPM State, og tryk derefter på tasten Enter. 4 Tryk på tasten M eller m for at vælge Enable, og tryk derefter på tasten Enter. 5 Tryk på tasten < eller , for at vælge Boot og vælg derefter Enabled ved External Device Boot. 6 Tryk på tasten M eller m for at vælge Boot Priority og tryk derefter på Enter. 7 Tryk på tasten F5 eller F6 for at ændre boot-rækkefølgen, så Internal Hard Disk står højere end External Device. ! Du skal flytte Internal Optical Drive til toppen af listen for at genoprette systemet vha. genoprettelsesmedier. 8 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter. 9 Når systemet genstartes, skal du vælge Execute i bekræftelsesvinduet og derefter trykke på tasten Enter. 10 Følg vejledningerne i Windows Hjælp og support for at aktivere BitLocker-drevkryptering. 11 Gem Genoprettelsesadgangskoden på USB flash-hukommelsesenheden i vinduet til at gemme Genoprettelsesadgangskoden. 12 Følg anvisningerne på skærmen. Krypteringsgsprocessen starter.