Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

VIDEO S VIDEO Y PB/CB

VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R VIDEO S VIDEO VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR Y PB/CB PR/CR COAXIAL COAXIAL OPTICAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R L R Krok 2: Připojení video kabelů/kabelu HDMI B Připojení ke vstupu S VIDEO Připojte kabel S VIDEO (není součástí příslušenství). Tímto způsobem dosáhnete vysoké kvality obrazu. Připojte přehrávač videokabelem k televizoru, projektoru nebo AV zesilovači (receiveru). Zvolte jednu z možností A až D na základě typu vstupní zásuvky na vašem televizoru, projektoru nebo AV zesilovači (receiveru). Abyste mohli sledovat progresivní signály 1080p na kompatibilním televizoru, projektoru nebo monitoru se vstupem HDMI, musíte vybrat variantu D. Variantu C můžete použít pro sledování progresivních signálů 480p/576p/720p nebo prokládaných signálů 1080i na kompatibilním zařízení s komponentním videovstupem. AC IN VIDEO OUT VIDEO S VIDEO HDMI OUT VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT Přehrávač disků Blu-ray DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT Do zásuvky S VIDEO Kabel S VIDEO (není součástí příslušenství) AUDIO OUT INPUT S VIDEO A Připojení ke vstupu video Přiložený videokabel (žlutý) připojte od žluté zásuvky (video). Tímto způsobem dosáhnete standardní kvality obrazu. : směr toku signálu Televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) AC IN VIDEO OUT VIDEO S VIDEO HDMI OUT VIDEO OUT Přehrávač disků Blu-ray COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL do konektoru VIDEO OUT (žlutý) (žlutý) Video kabel (součást příslušenství) 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT INPUT VIDEO L AUDIO C Připojení ke vstupu komponentního videa (Y, PB/CB, PR/CR) Připojte zařízení prostřednictvím konektorů COMPONENT VIDEO OUT komponentním videokabelem (není součástí příslušenství) nebo trojicí video kabelů (nejsou součástí příslušenství) stejného druhu a délky. Tímto způsobem dosáhnete věrné reprodukce barev a vysoce kvalitního obrazu. Můžete si také užívat vyšší kvalitu obrazu prostřednictvím progresivních signálů 480p/576p/720p nebo prokládaných signálů 1080i v případě, že je váš televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) kompatibilní. Přehrávač disků Blu-ray : směr toku signálu Televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) Při připojení ke standardnímu televizoru s poměrem stran obrazu 4:3 V závislosti na disku nemusí obraz vyplňovat celou obrazovku televizoru. Pro změnu poměru stran obrazu - viz strana 45. R AC IN COMPONENT VIDEO OUT Y PB/CB PR/CR HDMI OUT (zelený) (modrý) (červený) VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT Do zásuvky COMPONENT VIDEO OUT (zelený) (modrý) (červený) AUDIO OUT COMPONENT VIDEO IN Y PB/CB PR/CR Poznámka Mezi přehrávač atelevizornepřipojujte videorekordér. Pokud signál zpřehrávačeprocházípřes videorekordér, nemusíte získat na obrazovce televizoru čistý obraz. Jestliže má televizor pouze jeden vstup audio/ video, připojte přehrávač kněmu. Komponentní videokabel (není součástí příslušenství) : směr toku signálu Televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) Videorekordér Přehrávač disků Blu-ray Propojte přímo Televizor 10

VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R D Připojení ke vstupu HDMI Pro sledování vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku přenášeného prostřednictvím konektoru HDMI OUT použijte certifikovaný HDMI kabel Sony (není součástí příslušenství). Budete si užívat vyšší kvalitu obrazu prostřednictvím signálů 480p/576p/1080i nebo 1080p (nejvyšší mezi přehrávači) vpřípadě, že je váš televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) kompatibilní. HDMI OUT AC IN HDMI OUT VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL Do zásuvky HDMI OUT Přehrávač disků Blu-ray 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT O indikátorech pro HDMI připojení Po zapnutí přehrávačeseindikátorHDnapředním panelu rozsvítí při výstupu videosignálů 720p/1080i/1080p. Indikátor HDMI se rozsvítí připřipojení HDMI zařízení. Poznámky •Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením (high definiton) jsou s tímto přehrávačem plně kompatibilní, což může způsobovat poruchy obrazu. Nastanou-li problémy s progresivním snímkováním signálu 480/576/720/1080, doporučuje se přepnout připojení na výstup „standard definition” (se standardním rozlišením). V případě dotazů, týkajících se kompatibility vašeho televizoru s tímto modelem přehrávače Blu-raydisků (480p/ 576p/720p/1080p), se prosím obraťte na naše zákaznické servisní středisko. • Není-li obraz čistý nebo přirozený nebo vás neuspokojuje, změňte rozlišení videovýstupu stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT (strana 46). • Používejte pouze HDMI kabel označený logem HDMI. Začínáme Tento Přehrávač Blu-ray disků je vybaven technologií High- Definition Multimedia Interface (HDMI). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. Poznámky k připojení do zásuvky HDMI OUT Dodržujte následující pokyny, jelikož při nesprávném zacházení můžete poškodit zásuvku HDMI OUT a konektor. • Podle tvaru pozorně srovnejte zásuvku HDMI OUT na zadní části přehrávače s konektorem HDMI. Ujistěte se, že není zástrčka obrácena opačným směrem nebo nakloněna. HDMI OUT HDMI kabel (není součástí příslušenství) HDMI IN Televizor, projektor nebo AV zesilovač (receiver) O vlastnostech funkce „BRAVIA” Theatre Sync (pouze pro HDMI připojení) Pokud pomocí HDMI kabelu (není součástí příslušenství) propojíte zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí ovládání přes konektor HDMI, bude ovládání zjednodušeno níže uvedeným způsobem: • One-Touch Play (Přehrávání jedním dotykem) (strana 21) Můžete zapnout přehrávač a TV/AV receiver, nastavit TV/AV receiver na vstup z přehrávače a spustit přehrávání jedním dotykem tlačítka H. • Vypnutí celého systému Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka POWER na dálkovém ovladači televizoru, vypnou se automaticky i zařízení kompatibilní s funkcí ovládání přes konektor HDMI. Příprava pro použití funkcí „BRAVIA” Theatre Sync Nastavte „HDMI Control” (Ovládání HDMI) v nastavení „Options” (Možnosti) na „On” (Zap) (strana 52). Poznámka Podle připojeného zařízení nemusí funkce ovládání přes konektor HDMI pracovat. Viz návod k obsluze dodávaný se zařízením. HDMI OUT •Připřemísťování přehrávače odpojte HDMI kabel. •Přiumístění přehrávače spřipojeným HDMI kabelem do skříňky nevystavujte skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI OUT nebo HDMI kabelu. •Při zapojování nebo rozpojování konektorem HDMI neotáčejte ani nešroubujte. 11