Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Krok 4: Připojení

Krok 4: Připojení napájecího kabelu Krok 5: Příprava dálkového ovladače Po dokončení všech připojení, připojte přiložený napájecí kabel do zásuvky AC IN na přehrávači. Pak zapojte napájecí kabely přehrávače a televizoru do elektrické zásuvky. Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby konce označené 3 a # odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při použití dálkový ovladač nasměrujte na senzor dálkového ovládání na přehrávači (strana 58). AC IN Do zásuvky AC IN Do elektrické zásuvky Poznámky • Dálkový ovladač nenechávejte v místech s velmi vysokou teplotou nebo vlhkostí. • Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostaly žádné předměty, zejména přivýměně baterií. • Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům světla.Mohlobytomítzanásledeknefunkčnost dálkového ovladače. • Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení elektrolytu a případné korozi. 16

Chcete-li ovládat televizor přiloženým dálkovým ovladačem Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače je možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a hlavní vypínač televizorů značky Sony. Ovládání dalších televizorů dálkovým ovladačem Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače jerovněž možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínač vstupu a síťový vypínač televizoru jiných výrobců než Sony. Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v následující tabulce, nastavte příslušný kód výrobce. TV (televizor) \/1 Číselná tlačítka % 2 +/– DIMMER CLEAR DISPLAY 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 AUDIO SUBTITLE ANGLE PLAY MODE VIDEO FORMAT RED GREEN YELLOW BLUE SYSTEM MENU RETURN PROG Po stisknutí tlačítka Můžete TV [/1 Zapnout a vypnout televizor. 2 +/ Nastavovat hlasitost televizoru. t Přepínat vstup televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji. PROG +/ Vybrat vyšší nebo nižší číslo kanálu. % Vypnout zvuk (pouze pro Sony televizory). TV TOP MENU POP UP/ MENU t PROG +/– 1 Podržte stisknuté tlačítko TV [/1 a numerickými tlačítky zadejte kód výrobce televizoru (viz níže uvedená tabulka). 2 Uvolněte tlačítko TV [/1. ◆Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů, zkuste je postupně zadat, až bude možné televizor dálkovým ovladačem ovládat. Výrobce Kód Sony 01 (výchozí) Aiwa 01 Grundig 11 Hitachi 23, 24, 72 Loewe 06, 45 Nokia 15, 16, 69, 73 Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08, 23, 45, 72 Saba 12, 13, 36, 43, 74, 75 Samsung 06, 22, 23, 71, 72 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 12, 13, 36, 43, 74, 75 Thomson 12, 13, 43, 74, 75 Toshiba 38 LG 06 JVC 33 ◆Vrácení nastavení dálkového ovladače na výchozí hodnoty 1 Vyjměte z dálkového ovladače baterie. 2 Znovu vložte baterie při stisknutí číselných tlačítek1,2a3. 3 Počkejte několik sekund. Začínáme Poznámka V závislosti na připojeném zařízení nemusí být možné ovládání vašeho televizoru s využitím všech nebo některých tlačítek na dálkovém ovladači. 17