Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Krok 6: Snadné

Krok 6: Snadné nastavení e Vyberte „Start”, a stiskněte ENTER pro spuštění procesu „Easy Setup” (Snadné nastavení). Easy Setup Podle následujících kroků provedete základní minimální nastavení přehrávače. Pokud nedokončíte snadné nastavení (Easy Setup), zobrazí se toto znovu při každém zapnutí přehrávače. Proveďte níže uvedená nastavení v následujícím pořadí. Při prvním zapnutí Počkejte přibližně 90 sekund než se přehrávač zapne a spustí proces Easy Setup (Snadné nastavení). Další spouštění bude po dokončení snadného nastavení podstatně kratší. Before using, make some simple settings for the BD player. Start Cancel Please use the Initial Setup if you want to make more detailed settings. Use to select then press ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit ◆Nezobrazí-li se výše uvedená obrazovka Přejděte na krok 6. Obrazovka se zobrazí pouze při prvním zapnutí přehrávače. DIMMER 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 CLEAR DISPLAY VIDEO FORMAT AUDIO SUBTITLE ANGLE RED SYSTEM MENU GREEN TV YELLOW BLUE TOP MENU "/1 f Vyberte výstupní formát obrazu pro připojený televizor a stiskněte ENTER. Podrobnosti o videovýstupu viz strana 46. ◆ Používáte-li zásuvku HDMI OUT Output Video Format Auto 576i/480i 576p/480p 720p 1080i 1080p Source Direct Easy Setup RETURN a Zapněte televizor. b Stiskněte tlačítko [/1 pro zapnutí přehrávače. Přehrávač se po chvíli zapne. c Přepněte přepínač vstupu televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru. Nezobrazí-li se nabídka pro výběr jazyka OSD, vyberte „Start” v „Easy Setup” (Snadné nastavení) v nastavení „Options” (Možnosti) (strana 52). POP UP/ MENU

g Vyberte poměr stran obrazu, který odpovídá vašemu televizoru a stiskněte ENTER. Krok 7: Další nastavení Easy Setup TV Type 16:9 4:3 Následující nastavení jsou nutná v případě použití příslušeného připojení. Select the screen aspect ratio to match your TV. Confirm SYSTEM MENU Exit ◆ Pokud máte širokoúhlý televizor nebo standardní 4:3 televizor s širokoúhlým režimem Vyberte „16:9” (strana 45). ◆ V případě, že máte standardní televizor s poměrem stran 4:3 Vyberte „4:3” (strana 45). h Vyberte „Finish Setup” (Dokončit nastavení) astiskněte ENTER. Pro videopřipojení ◆Používáte-li zásuvky COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní videovýstup) (Zapojení C strana 10) • Vyberte výstupní rozlišení obrazu pro váš televizor stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT (strana 46). ◆Používáte-li zásuvku HDMI OUT (Zapojení D strana 11) • Vyberte výstupní rozlišení obrazu pro váš televizor stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT (strana 46). • Vyberte typ videovýstupu ze zásuvky HDMI OUT v položce „YCbCr/RGBPC (HDMI)” nebo „Video Setup” (Nastavení obrazu) (strana 45). Začínáme Settings are complete. Enjoy using your BD player! Finish Setup Easy Setup Use to select then press ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit z Tipy • Chcete-li tato nastavení vrátit na výchozí tovární hodnoty, podívejte se do části „Inicializace přehrávače” (strana 53). • Proces „Easy Setup” (Snadné nastavení) můžete spustit znovu z nastavení „Options” (Možnosti) (strana 52). Pro audiopřipojení Go Back B-2 C-2 D-2 ◆Používáte-li zásuvku DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) (Digitální výstup (optický nebo koaxiální)) (Připojení , , strana 13 až 15) • Nastavte „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Ditital) a „DTS Output” (Výstup DTS) v „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47) podle dekodéru AV zesilovače (receiveru). ◆Používáte-li zásuvku HDMI OUT (HDMI připojení D-2 , D-3 strana 15) • Nastavte „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Ditital) a „DTS Output” (Výstup DTS) v „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47) podle dekodéru AV zesilovače (receiveru). • Vyberte režim audiovýstupu ze zásuvky HDMI OUT v „Audio (HDMI)” (Zvuk) v „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47). ◆Používáte-li zásuvky AUDIO OUT (L/R) (Připojení C-1 strana 14) • Nastavte „DTS Downmix” (Smíchání DTS) na „Lt/Rt” v „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47). ◆Používáte-li zásuvky 5.1CH OUTPUT (Připojení D-1 strana 14) • Nastavte „Audio Output Mode” (Režim výstupu zvuku) na „5.1 Channel” (5.1kanálový) v nastavení „Speakers” (Reprosoustavy) (strana 51) a upravte parametry „Speaker Setup” (Nastavení reprosoustav) pro váš systém. Poznámky • Pokud připojíte komponent, který není se zvoleným audioformátem kompatibilní, reprosoustavy budou vyzařovat hlasitý šum (nebo žádný zvuk), který může poškodit reprosoustavy nebo váš sluch. • Provedete-li připojení pomocí zásuvek HDMI OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT a nezobrazí se čistý obraz, nemusí být připojované zobrazovací zařízení kompatibilní s progresivními signály. V takovém případě připojte zobrazovací zařízení do zásuvek S VIDEO nebo VIDEO (zapojení A nebo B viz strana 10), znovu spusťte proces „Easy Setup” (Snadné nastavení) z nastavení „Options” (Možnosti) (strana 52) a vyberte „S-Video/Video only” v kroku 6 (strana 18). Zkontrolujte také znovu výše uvedené položky, abyste zjistili, zda je vyžadováno další nastavení. 19