Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Vyhledávání pomocí

Vyhledávání pomocí dálkového ovladače BD DVD DATA DVD Vyhledávání je možné zadáním čísla titulu/kapitoly nebo časového kódu (čas uplynulý od začátku disku). Zobrazení informací o disku BD DVD DATA DVD CD Číselná tlačítka DIMMER CLEAR TV DISPLAY 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 VIDEO FORMAT Můžete si zobrazit informace o titulu/kapitole/stopě obsahující přenosovou rychlost obrazových dat atd. stisknutím tlačítka DISPLAY. Informace závisí na typu disku a stavu přehrávače. a Stiskněte DISPLAY (zobrazení). Například: Při přehrávání DVD VIDEO. AUDIO SUBTITLE ANGLE RED GREEN YELLOW BLUE SYSTEM MENU TOP MENU Play DVD-VIDEO 1-1 2.01.23 Chapters 12 Title Total 2h15m34s Repeat Title ENTER (Potvrzení) RETURN POP UP/ MENU PLAY MODE (Režim přehrávání) PLAY MODE PROG Vyhledávání titulu nebo kapitoly (pouze BD-ROM, DVD VIDEO) 1 Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo titulu, když je zastaveno přehrávání. Pro vyhledávání kapitoly zadejte číslo během přehrávání číslo kapitoly. Pokud při zadávání uděláte chybu, stiskněte jednou CLEAR a zadejte číslo znovu. 2 Stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění přehrávání. Vyhledávání určitého bodu 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte PLAY MODE až se zobrazí „Time Search” (Vyhledávání času). 2 Číselnými tlačítky zadejte časový kód. Zadejte čas v minutách a sekundách (např., „12030” pro 1 hodinu, 20 minut a 30 sekund). Pokud při zadávání uděláte chybu, stiskněte jednou CLEAR a zadejte číslo znovu. 3 Stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění přehrávání. Zobrazí se následující informace: 1 Stav přehrávání 2 Typ disku 3 Informace titulu • Číslo aktuálně přehrávaného titulu/aktuálně přehrávané kapitoly. • Celkový počet kapitol obsažených v titulu. • Celková doba přehrávání titulu. 4 Uplynulá doba aktuálního titulu 5 Režim přehrávání b Znovu stiskněte DISPLAY. Play DVD-VIDEO 1-1 2.01.23 Chapter Time 01.11.56 Chapter Total 2h15m34s 10.03 Mbps Repeat Title Zobrazení se přepne na následující informace: 1 Informace o kapitole • Uplynulý čas aktuální kapitoly. • Celková doba přehrávání aktuální kapitoly. 2 Přenosová rychlost videodat a informace odatovémtoku 26 Poznámka V závislosti na DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD nemusí tato funkce vyhledávání pracovat.

z Tipy • Informace o disku je možné zobrazit také na displeji na předním panelu (strana 59) nebo na obrazovce seznamu titulů (strana 22). • Informace o zvuku si můžete zobrazit stisknutím AUDIO. Vyjasnění zvuku při nízké hlasitosti (Audio DRC) BD DVD DATA DVD Ipři nízkých hlasitostech je možné zajistit slyšitelnější slabé zvuky, například dialogy. Audio Control Audio DRC Off Max Adjusting sound accentual width (dynamic range). This is effective when playback sound is Dolby Digital. Základní ovládání Funkce je výhodná, nemůžete-li zvýšit hlasitost (například v noci) a Během přehrávání stiskněte SYSTEM MENU. b Vyberte „A/V Control” (Ovládání A/V) astiskněte ENTER. c Vyberte „Audio Control” (Ovládání zvuku) astiskněte ENTER pro zobrazení výše uvedené obrazovky. d Při zvýraznění „Audio DRC” vyberte mezi možnostmi „Max” až „Off” (Vyp) stisknutím