Views
4 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení obrazu Jemné

Nastavení obrazu Jemné doladění obrazu podle vašich preferencí Memory1 BD DVD DATA DVD Nastavení předvolby obrazu „naladěno pro kino” vám umožňuje maximalizovat vizuální dojem při sledování filmů zmédiíBD nebo DVD optimalizaci nastavení obrazu pro různě osvětlená prostředí. „Paměť” vám umožňuje provádět podrobná nastavení. White Enhancer Black Enhancer Hue Chroma Level Min Min Green Min Max Max Red Max Use [LL][RR] to set the behavior of film source input. Press ENTER to preview. a Vyberte z položek „Memory 1” (Paměť 1) až „Memory 3” (Paměť 3)vkroku4včásti „Nastavení obrazu” (strana 28). a Během přehrávání stiskněte SYSTEM MENU. b Vyberte „A/V Control” (Ovládání A/V) astiskněte ENTER. c Vyberte „Video Control” (Ovládání obrazu) astiskněte ENTER pro zobrazení výše uvedené obrazovky. d Stiskněte

Uzamknutí disku Nastavení/změna hesla BD DVD BD DVD Nastavením hesla a omezením nastavení „Parental Control” (Rodičovský zámek) můžete ovládat přehrávání nevhodných disků. Parental Control Current Level Disc Level BD PLAYER Use the number buttons to enter the password to turn off parental control. 3 5 Video Setup Audio Setup Language Parental Control Speakers Options Setup Change Password DVD Parental Control BD Parental Control Next Screen Next Screen Next Screen Use to select an item, then press [RR] or ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému). b Vyberte „Setup” (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER. Základní ovládání Překračuje-li úroveň DVD nastavenou hodnotu, je vyžadováno heslo. Poznámky • Není možné omezit přehrávání disků DVD VIDEO/BD-ROM, které nejsou vybaveny funkcí „Parental Control” (Rodičovský zámek). • Zapomenete-li heslo, budete muset vrátit všechna nastavení přehrávače na výchozí hodnoty (strana 53). • Výše uvedená obrazovka se neobjeví pro BD-ROM. Nemůžete-li přehrávat BD-ROM z důvodu nastavení rodičovského zámku, vynulujte nastavení „Change Age Restriction” (Změnit věkové omezení) v „BD Parental Control” (Rodičovský zámek BD) (strana 30). c Vyberte „Parental Control” (Rodičovský zámek) a stiskněte ENTER pro zobrazení nastavení rodičovského zámku. d Vyberte „Change Password (Set Password)” (Změnit heslo (Nastavit heslo)) a stiskněte ENTER. e Vyberte „Next Screen” (Další obrazovka) astiskněte ENTER pro zobrazení hesla. ◆ Pokud jste ještě heslo nezadali Zadejte čtyřmístné heslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte m. Znovu jej zadejte pro potvrzení a stiskněte ENTER. ◆ Pokud jste heslo již zadali Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte nové heslo a stiskněte m pro znovu zadání pro potvrzení a stiskněte ENTER. z Rada Pro pokračování v nastavení „DVD Parental Control” pokračujte krokem 4 z části „Nastavení rodičovského zámku pro DVD VIDEO” (strana 30). ,pokračování 29