Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Procházení podle

Procházení podle žánru, seznamu Quicklist nebo složky DATA DVD Seznam titulů můžete zúžit výběrem typu kategorie (např. „Folders” (Složky)) a pak kategorií. Vyhledávání titulu DATA DVD Můžete vyhledávat určitý titul nebo tituly s podobnými názvy. Folders 2 items Search Results 5 i t e m s Winter games 2006 Interviews s_ Say No Sea Sideway Spider Stay Alive 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 Confirm SYSTEM MENU Exit A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , . : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( ) SHFT SPC DEL CLR DONE CANCEL Select SYSTEM MENU Exit Výsledky vyhledávání se zužují při zadání více znaků a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému). b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) astiskněte ENTER. c Vyberte „Movies” (Filmy) a stiskněte tlačítko ENTER. d Stiskněte < pro zobrazení nabídky Browse (Procházet). e Vyberte „Browse” (Procházet) a stiskněte tlačítko ENTER. f Vyberte seznam, který chcete zobrazit z položek „Genres” (Žánry), „Quicklist” (Naprogramovaný seznam), nebo „Folders” (Složky) a stiskněte ENTER. Seznam žánrů/seznamu Quicklist/složek se zobrazí jak je uvedeno výše. Podrobnosti o seznamu Quicklist viz „Přehrávání podle programu (Quicklist)”(strana 35). a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému). b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) astiskněte ENTER. c Vyberte „Movies” (Filmy) a stiskněte tlačítko ENTER. d Stiskněte < pro zobrazení nabídky Browse (Procházet). e Vyberte „Search” (Vyhledat) a stiskněte ENTER pro zobrazení výše uvedené obrazovky. f Zadejte název titulu pomocí klávesnice na obrazovce (viz strana 23). z Rada Můžete vybrat titul a spustit přehrávání stisknutím H nebo ENTER nebo použitím nabídky „Options” (stiskněte ,). g Vyberte žánr/Quicklist/složku, který chcete zobrazit a stiskněte ENTER. z Rada Můžete vybrat titul a spustit přehrávání stisknutím H nebo ENTER nebo použitím nabídky „Options” (stiskněte ,). 34

Přehrávání podle programu (Quicklist) DATA DVD Přehrávejte oblíbené tituly v pořadí podle přání po vytvoření vlastního seznamu „Quicklist”. Quicklist 14 items j Zvolte titul, od kterého chcete zahájit přehrávání a stiskněte tlačítko ENTER. Odstranění titulu ze seznamu „Quicklist” 1 Vyberte titul, který chcete odstranit ze zobrazeného seznamu „Quicklist” a stiskněte ,. 2 Vyberte „Remove” (Odstranit) a stiskněte tlačítko ENTER. z Rada Obsah seznamu „Quicklist” můžete přehrávat v různých režimech přehrávání stisknutím PLAY MODE (strana 25). Date : 2006 Genre : Adventure Format : MPEG Spider Smoother Sideway Home Alpinist Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom List Select 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 SYSTEM MENU Exit Poznámka Seznam „Quicklist” může být po některých operacích vymazán (např. otevření přihrádky pro disk nebo vypnutí přehrávačeatd.) Sledování filmů „Quicklist” (Naprogramovaný seznam) neovlivňuje původní záznam na disku a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému). b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) astiskněte ENTER. c Vyberte „Movies” (Filmy) a stiskněte tlačítko ENTER. d Zobrazí-li se seznam titulů „All Movies” (Všechny filmy), vyberte titul, který chcete přidat na začátek seznamu „Quicklist” astiskněte ,. e Vyberte „Add to Quicklist” (Přidat do seznamu Quicklist) z nabídky „Options” (Možnosti) a stiskněte ENTER. f Opakujtekroky4a5provýběr všech požadovaných titulů. Vyberte pořadí pro přehrávání titulů. Do seznamu můžete stejný titul vložit několikrát. Seznam „Quicklist” může obsahovat až 25 titulů. g Stiskněte < pro zobrazení nabídky Browse (Procházet). h Vyberte „Browse” (Procházet) a stiskněte tlačítko ENTER. i Vyberte „Quicklist” (Naprogramovaný seznam) a stiskněte ENTER pro zobrazení výše uvedené obrazovky. Zobrazí se seznam titulů „Quicklist” obsahující naprogramovaný obsah. 35