Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení výstupního

Nastavení výstupního rozlišení obrazu Opakovaným stisknutím VIDEO FORMAT (Formát obrazu) vyberte požadované rozlišení. Uvědomte se, že se rozlišení liší v závislosti na zobrazovacím zařízení, způsobu připojení a zdrojovém materiálu (viz níže). Nastavení Připojení prostřednictvím HDMI OUT COMPONENT VIDEO OUT VIDEO/S VIDEO Auto Automatický výběr doporučeného 480i/576i 480i/576i rozlišení, vhodného pro televizor. 576i/480i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 576p/480p 480p/576p 480p/576p 480i/576i 720p 720p BD:720p/576i* 1 , DVD:480p/576i 480i/576i 1080i 1080i BD:1080i/576i* 1 , DVD:480p/576i 480i/576i 1080p 1080p 480i/576i 480i/576i Source Direct * 1 576i v případě 50 Hz pro kompatibilitu s mezinárodními standardy. * 2 Výstup ve stejném rozlišení a frekvenci, jako je záznam na disku. * 3 Videosignály 1080/24p nejsou na výstupu ze zásuvek COMPONENT VIDEO OUT. Poznámky • Pokud není obraz čistý, přirozený nebo pokud neodpovídá vašim představám, zkuste nastavit jiné rozlišení podle typu disku a vašeho televizoru/ projektoru atd. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodávaném s vaším televizorem/projektorem. • Videosignály 480i/576i nebo 480p/576p mohou být na výstupu, když připojíte výstup COMPONENT VIDEO OUT a přehráváte některá BD/DVD chráněná proti kopírování. Abyste si vychutnali rozlišení v kvalitě HD v takovém případě,připojte zařízení k zásuvce HDMI OUT kabelem HDMI. • I když vyberete jiné nastavení než „Auto”, přehrávač automaticky upraví videosignály v případě, že televizor rozlišení nepodporuje. Výstup videosignálů 1080/24p Pro toto nastavení je vyžadován televizor kompatibilní s 1080/24p. 1 Nastavte„24pOutput”ve„VideoSetup”na„On”(strana 45). 2 Opakovaně stiskněte VIDEO FORMAT pro výběr „Auto” nebo „Source Direct”. Poznámka Výstup se liší v závislosti na zdrojovém materiálu* 2 Nevidíte-li obraz, opakovaně stiskněte VIDEO FORMAT, až se obraz objeví v pořádku. Výstup se liší v závislosti na zdrojovém materiálu* 3 480i/576i 46

Audio setup (Nastavení zvuku) Podtržené položky přestavují výchozí nastavení. Jelikož typ audiovýstupu mohou ovlivnit mnohá nastavení, podívejte se také do „O výstupních audiosignálech” na straně 48. Dolby Digital Output (Výstup Dolby Digital) –Výběr výstupu audiosignálů při přehrávání disků Dolby Digital. Toto nastavení ovlivňuje výstup ze zásuvky DIGITAL OUT (COAXIAL nebo OPTICAL). DTS Output (Výstup DTS) –Výběr výstupu audiosignálů při přehrávání disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup ze zásuvky DIGITAL OUT (COAXIAL nebo OPTICAL). DTS Downmix (Smíchání DTS) –Výběr typ 2kanálového signálu přismíchání z vícekanálového DTS zdroje (účinné pro audiopřipojení při nastavení DTS Output na Downmix PCM). Audio (HDMI) –Výběr typu výstupu ze zásuvky HDMI OUT. Dolby Digital – Vyberte v případě připojení k zařízení s vestavěným dekodérem Dolby Digital. Downmix PCM (Smíchání PCM) – Konverze pro výstup signálů Linear PCM. Vyberte v případě připojení k zařízení bez vestavěného dekodéru Dolby Digital. DTS – Vyberte v případě připojení k zařízení s vestavěným dekodérem DTS. Downmix PCM (Smíchání PCM) – Konverze pro výstup signálů Linear PCM. Vyberte v případě připojení k zařízení bez vestavěného dekodéru DTS. Stereo – Smíchání vícekanálového audiosignálu na dvoukanálové stereo. Lt/Rt –Umožňuje poslech prostorového zvuku v případě,žepřipojené zařízení je vybaveno vestavěným dekodérem Dolby Pro Logic. Auto – Za normálních okolností vyberte tuto položku. Výstup audiosignálů podle stavu připojeného HDMI zařízení. PCM – Konverze všech audiosignálů na Linear PCM. Změna standardního nastavení ,pokračování 47