Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Parental Control

Parental Control (rodičovský zámek) Tato funkce omezuje přehrávání disků DVD VIDEO a BD-ROM. Pro její aktivaci se podívejte do „Uzamknutí disku” (strana 29). Výchozí nastavení jsou podtržena. Poznámky • Není možné omezit přehrávání disků, které nejsou vybaveny funkcí rodičovské ochrany. • Zapomenete-li heslo pro „Parental Control”, budete muset přehrávač resetovat (strana 53).Uvědomte si, že všechna nastavení, která jste provedli, se vrátí na výchozí hodnoty. Change Password (Set Password) (Změnit heslo (Nastavit heslo)) DVD Parental Control (Rodičovský zámek DVD) BD Parental Control (Rodičovský zámek BD) Next Screen (Další obrazovka) – Nastavení nebo změna hesla pro funkci „Parental Control” (Rodičovský zámek). Při přehrávání disků somezenímnebopřizměně úrovně omezení bude vyžadováno heslo. Change Level (Změnit úroveň) – Nastavení úrovně omezení. Objeví se požadavek na zadání hesla v případě, že přednastavená úroveň omezení disku přesahuje nastavenou. Výchozí nastavení je „Off” (Vyp). DVD Country Code (Kód země DVD) –Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu. Výchozí nastavení je „us” (2119). Change Age Restriction (Změna věkového omezení) – Nastavení úrovně omezení. Objeví se požadavek na zadání hesla v případě, že přednastavená úroveň věkového omezení na disku přesahuje nastavenou. Výchozí nastavení je „255”. BD Country Code (Kód země BD) –Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu připřehrávání BD- ROM. Výchozí nastavení je „us” (2119). 50

Speakers (Reprosoustavy) Nastavení následujících položek je vyžadováno při používání výstupu 5.1CH OUTPUT. Výchozí nastavení jsou podtržena. Audio Output Mode (Režim výstupu zvuku) – Pro analogové připojení. Speaker Setup (Nastavení reprosoustav) – Nastavení ovlivňuje výstup ze zásuvek 5.1CH OUTPUT. 2 Channel (2 kanály) – Vyberte v případě připojení k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím zásuvek AUDIO OUT (L/R). 5.1 Channel (5.1 kanálů) – Vyberte v případě připojení k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím zásuvek 5.1CH OUTPUT. Next Screen (Další obrazovka) 1 Vyberte nastavení reprosoustavy, která vyžaduje úpravu stisknutím M/m. • „C” (centrální reprosoustava): „Yes” (Ano) nebo „No” (Ne) • „Ls/Rs” (levá prostorová reprosoustava/pravá prostorová reprosoustava): „Yes” (Ano) nebo „No” (Ne) •„L/R”(levápřední reprosoustava/pravá přední reprosoustava): „Large”(Velká) nebo „Small” (Malá) 2 Nastavení upravte stisknutím