Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Options (Možnosti)

Options (Možnosti) Podtržené položky přestavují výchozí nastavení. On Screen Display (Nabídka na obrazovce) –Výběr zdali se má zobrazovat stav přehrávání na obrazovce (Stop, Play atd.). Auto Power Off (Automatické vypnutí) –Výběr, zdali se má aktivovat funkce automatického vypnutí přehrávače. Easy Setup (Snadné nastavení) – Znovu spuštění snadného nastavení pro základní nastavení. HDMI Control (Ovládání prostřednictvím HDMI) – Vybírá, zdali aktivovat u přehrávače funkci ovládání prostřednictvím HDMI (strana 11). Hybrid Disc Playback Layer (Přehrávaná vrstva hybridního disku) –Výběr priority vrstvy připřehrávání hybridního disku. Změníte-li nastavení, disk vyjměte. On (Zap) – Zobrazování stavu přehrávání. Off (Vyp) –Stavpřehrávání se nezobrazuje. On (Zap) – Vypnutí přehrávače, když je ponechán v režimu stop nebo pauzy bez dalšího ovládání po dobu 30 minut. Off (Vyp) –Přehrávač zůstává zapnutý, i když nepoužijete delší dobu ovládání. Start – Stiskněte ENTER a podívejte se na stranu 18. On (Zap) – Aktivace této funkce. Off (Vyp) – Vypnutí této funkce. BD –Přehrává se vrstva BD. DVD –Přehrává se vrstva DVD. CD –Přehrává se vrstva CD. 52

HDMI HD FL OFF Inicializace přehrávače Všechna nastavení přehrávačemůžete vrátit na výchozí tovární hodnoty. @/1 x a Při zapnutém napájení podržte stisknuté x na předním panelu a stiskněte @/1. Přehrávač se vypne a všechna nastavení se vrátí na výchozí tovární hodnoty. Změna standardního nastavení 53