Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Grec

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Grec

Οδηγός για

Οδηγός για τις Οθόνες Ενδείξεων Λίστα Τίτλων Στους δίσκους DATA DVD, η οθόνη αυτή οδηγεί στην αντίστοιχη Λίστα Τίτλων ανάλογα µε το περιεχόµενο. Οι τρεις Λίστες Τίτλων είναι παρόµοιες και χρησιµοποιούνται µε παρόµοιο τρόπο. Όταν σε αυτό το εγχειρίδιο εµφανίζεται το µήνυµα “Select an item and press ENTER” (Επιλέξτε ένα στοιχείο και πιέστε το ENTER), πιέστε τα πλήκτρα ?/>/.// στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής στο κέντρο.Μπορείτε να χειριστείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συσκευή χρησιµοποιώντας τις οθόνες. Επιλέξτε τη Λίστα Τίτλων που θέλετε να δείτε µεταξύ των “Ταινίες” (Movies), “Φωτογραφίες” (Photos) και “Μουσική” (Music) και πιέστε το ENTER. W Ταινίες Εµφανίζει µόνο ταινίες / τίτλους βίντεο (σελίδα 32). W Φωτογραφίες Εµφανίζει µόνο αρχεία φωτογραφιών (σελίδα 40). W Μουσική Εµφανίζει µόνο αρχεία µουσικής (σελίδα 36). 1 Πιέστε το SYSTEM MENU για να εµφανιστεί το πιο πάνω “Μενού Συστήµατος”. Εµφανίζεται το µενού έναρξης της συσκευής, µε καταχωρήσεις για όλες τις λειτουργίες. 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο και πιέστε το ENTER. Κάθε στοιχείο οδηγεί στις παρακάτω οθόνες λειτουργιών.Σχετικά µε τους χειρισµούς δείτε τις σελίδες σε παρένθεση.Αν θέλετε να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, πιέστε το RETURN. Έλεγχος A/V (A/V Control) (σελίδα 27) Προσαρµόζει τις ρυθµίσεις ήχου/εικόνας.Επιλέξτε το “Έλεγχος Εικόνας” (Video Control) ή το “Έλεγχος Ήχου” (Audio Control) και πιέστε το ENTER. Ρυθµίσεις (Setup) (σελίδα 44) Κατευθύνει στις οθόνες Ρυθµίσεων για την αλλαγή των ρυθµίσεων της συσκευής αναπαραγωγής. Επιλέξτε τη σχετική οθόνη Ρυθµίσεων και πιέστε το ENTER. 22

Εισαγωγή Χαρακτήρων Όταν εµφανιστεί ένα πληκτρολόγιο οθόνης (δηλ. όταν πραγµατοποιείτε αναζήτηση ενός τίτλου), εισάγετε τους χαρακτήρες ως εξής. 1 Επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να εισάγετε και πιέστε το ENTER. Ο χαρακτήρας εµφανίζεται στο πεδίο εισαγωγής. Αν είναι απαραίτητο επιλέξτε τα παρακάτω και πιέστε το ENTER. Στοιχεία SHIFT SPC DEL CLR Λεπτοµέρειες Πραγµατοποιεί εναλλαγή µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. Επιλέξτε το πριν εισάγετε τον χαρακτήρα. Εισάγει ένα κενό διάστηµα. ∆ιαγράφει τον τελευταίο χαρακτήρα που εισαγάγατε. ∆ιαγράφει όλους τους χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί. 2 Επαναλάβετε το βήµα 1 για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή. 3 Επιλέξτε το “DONE” και πιέστε το ENTER για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Σηµείωση ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το εκτεταµένο σετ χαρακτήρων. 23