Views
3 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Grec

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Grec

Αναζήτηση µε

Αναζήτηση µε χρήση του τηλεχειριστηρίου Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση εισάγοντας τον αριθµό τίτλου/κεφαλαίου ή τον κώδικα χρόνου (τον χρόνο που έχει περάσει από την αρχή του δίσκου). Σηµείωση Ανάλογα µε τον δίσκο DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD, αυτές οι λειτουργίες αναζήτησης µπορεί να µην είναι διαθέσιµες. Έλεγχος των Πληροφοριών του ∆ίσκου Αριθµητικά πλήκτρα Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες τίτλων/κεφαλαίων/κοµµατιών, όπως τον ρυθµό µετάδοσης βίντεο, κλπ., πιέζοντας το DISPLAY. Οι πληροφορίες διαφέρουν, ανάλογα µε τον τύπο του δίσκου και την κατάσταση της συσκευής αναπαραγωγής. 1 Πιέστε το DISPLAY. Παράδειγµα: Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD VIDEO. ENTER PLAY MODE Για να αναζητήσετε έναν τίτλο ή ένα κοµµάτι (µόνο BD-ROM, DVD VIDEO) 1 Εισάγετε τον αριθµό τίτλου χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση στοπ. Για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση ενός κεφαλαίου, εισάγετε τον αριθµό κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.Αν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε µια φορά το CLEAR και εισάγετε ξανά τον αριθµό. 2 Πιέστε το ENTER για να αρχίσετε την αναπαραγωγή. Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριµένο σηµείο 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε επανειληµµένα το PLAY MODE µέχρι να εµφανιστεί το “Χρονική Αναζήτηση” (Time Search). 2 Εισάγετε τον κώδικα χρόνου χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Εισάγετε τον χρόνο σε λεπτά και δευτερόλεπτα (π.χ. ‘12030” για 1 ώρα, 20 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα).Αν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε µια φορά το CLEAR και εισάγετε ξανά τον αριθµό. 3 Πιέστε το ENTER για να αρχίσετε την αναπαραγωγή. Εµφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες: 1 Κατάσταση αναπαραγωγής 2 Τύπος δίσκου 3 Πληροφορίες τίτλου • Αριθµός τίτλου που αναπαράγεται / αριθµός κεφαλαίου που αναπαράγεται. • Συνολικός αριθµός κεφαλαίων στον τίτλο. • Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του τίτλου. 4 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου που έχει περάσει 5 Λειτουργία αναπαραγωγής 2 Πιέστε ξανά το DISPLAY. Στην οθόνη εµφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες: 1 Πληροφορίες κεφαλαίου • Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος κεφαλαίου που έχει περάσει. • Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος κεφαλαίου. 2 Ρυθµός µετάδοσης βίντεο και πληροφορίες ροής 26

z Υποδείξεις • Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες του δίσκου στην οθόνη του µπροστινού πίνακα (σελίδα 59) ή στην οθόνη Λίστας Τίτλων (σελίδα 22). • Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ήχου πιέζοντας το AUDIO. Αποσαφήνιση των Ήχων Χαµηλής Έντασης (Audio DRC) Ακόµα και σε χαµηλή ένταση, µπορείτε να κάνετε τους µικρής έντασης ήχους, όπως για παράδειγµα τους διαλόγους, περισσότερο ευκρινείς. Χρήσιµο όταν δεν µπορείτε να αυξήσετε την ένταση (π.χ. τη νύχτα) 1 Πιέστε το SYSTEM MENU κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. 2 Επιλέξτε το “Έλεγχος A/V” (A/V Control) και πιέστε το ENTER. 3 Επιλέξτε το “Έλεγχος Ήχου” (Audio Control) και πιέστε το ENTER για να εµφανιστεί η πιο πάνω οθόνη. 4 Ενώ είναι φωτισµένο το “Audio DRC”, επιλέξτε µια τιµή µεταξύ του “Max” (µέγιστο) και του “Off” (όχι) πιέζοντας τα ?//. 5 Πιέστε το ENTER. Σηµείωση Το “Audio DRC” έχει αποτέλεσµα µόνο όταν ο δίσκος είναι ένας δίσκος Dolby Digital Blu-ray Disc ή DVD και: - Το “Dolby Digital Output” στη “Ρύθµιση Ήχου” είναι ρυθµισµένο σε “Downmix PCM” (σελίδα 47) και τα σήµατα ήχου εξέρχονται από τον ακροδέκτη “DIGITAL OUT” (OPTICAL ή COAXIAL), ή τον ακροδέκτη HDMI OUT. - Το “Audio (HDMI)” στη “Ρύθµιση Ήχου” είναι ρυθµισµένο σε “PCM” (σελίδα 47) και τα σήµατα ήχου εξέρχονται από τον ακροδέκτη HDMI OUT. - Τα σήµατα ήχου εξέρχονται από τους ακροδέκτες AUDIO OUT (L/R) ή τους ακροδέκτες 5.1 CH OUTPUT. 27