Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Ghid al telecomenzii În

Ghid al telecomenzii În continuare sunt prezentate toate funcţiile telecomenzii. Se face trimitere la listă, atunci când este cazul. (deschide/închide) (pagina 20) – Deschide/închide tăviţa discului. (activ/standby) (pagina 17) – Porneşte televizorul sau îl trece în modul standby. (activ/standby) (pagina 18) – Porneşte sau setează playerul pe modul standby. DIMMER (Atenuator) (pagina 59) – Schimbă luminozitatea ecranului principal al playerului (când se întunecă de tot, se închid şi indicatorii de pe ecranul principal iar indicatorul FL OFF se aprinde). DISPLAY (pagina 26) – Afişează pe ecran informaţiile despre disc. (TV/video) (pagina 17) – Schimbă între sursa TV şi alte surse de intrare. Taste numerice (pagina 26) – Introduce numerele de titlu/capitol, etc. CLEAR (Ştergere) – Şterge câmpul de introducere. VIDEOFORMAT (pagina 45) – Schimbă rezoluţia video între mufa HDMI OUT şi mufele de ieşire de COMPONENT VIDEO. Apăsaţi această tastă în mod repetat dacă nu apare nici o imagine. AUDIO* 1 (pagina 49) – Selectează melodia sonoră sau melodia de limbă de pe un BD/DVD. * 1 La redarea filmelor MPEG-2 sau a fişierelor de muzică MP3 pe un DATA DVD, sau un CD de muzică, nu puteţi selecta numai canalul stânga sau dreapta. SUBTITLE (Subtitrare) (pagina 49) – Selectează limba de subtitlu pe un BD/DVD. ANGLE (UNGHI) – Trece pe alte unghiuri de vizualizare, dacă există. Taste colorate (ROŞU / VERDE / GALBEN / ALBASTRU) – Taste de scurtătură pentru a selecta obiectele din meniurile anumitor BD (se pot folosit şi pentru operaţiunile interactive Java de pe BD). Tasta cu numărul 5, AUDIO, PROG+, şi tasta H au un punct tactil. Folosiţi-l ca referinţă atunci când utilizaţi playerul. 24

MENIU SISTEM (pagina 22) – Intrare/ieşire din meniul de start al playerului (“System menu”). TOP MENU (pagina 20) – Deschide/închide meniul sus al BD sau DVD. POP UP/MENIU (pagina 20) POP UP / MENU (pagina 20) – Deschide/închide meniul pop up BD, sau meniul de disc DVD. RETURN (pagina 20, 22) – Revine la ecranul anterior. (pagina 20, 22) – Deplasează evidenţiatorul pentru a selecta unul din elementele afişate. Tastă Centru (ENTER) (pagina 20, 22) – Intră în elementul selectat. (anterior/următorul) – Sare la capitolul, melodia sau fişierul anterior/următor. (încet/pas cu pas)* 2 – Redă în mişcare încetiniă sau mişcare oprită. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi . • Pentru a reda cu viteză redusă Apăsaţi în timpul redării. Dacă începe redarea lentă, apăsaţi în mod repetat pentru a modifica viteza: 1/16 t 1/8 t 1/4 t 1/2 din viteza normală de redare. • Pentru a reda în mişcare oprită (pas cu pas) Apăsaţi în timpul redări, şi apoi sau în mod repetat. (scanare)* 2 – Scanează înapoi sau înainte. Puteţi modifica viteza dacă apăsaţi această tastă în mod repetat. * 2 În funcţie de tipul discului sau al fişierului, e posibil ca funcţionalitatea să nu meargă sau ca vitezele de scanare să difere. (redare) – Începe redarea sau reîncepe redarea. PLAY MODE (MOD DE REDARE) – Trece pe alte moduri de redare (Redare Repetată, etc.) dacă o apăsaţi în timpul redării. – Caută un punct anume pe disc (pagina 26). (pauză) - Face pauză/reîncepe redarea. (oprire) – Opreşte redarea. – Anulează punctul de reluare dacă este apăsată de două ori. Punctul de reluare al unui titlu este ultimul punct pe care l-aţi redat, ultima melodie în cazul unui fişier audio, sau ultima imagine în cazul unui fişier de tip imagine. Pentru televizoarele prevăzute cu următoarele taste, a se vedea pagina 17. (muting) (pagina 17) – Reduce la minim sonorul televizorului. (volum) +/- (pagina 17) – Reglează volumul televizorului. PROG (program) +/- (pagina 17) – Selectează canalele TV în sus şi în jos. Redarea în diferite moduri În timpul redării, apăsaţi MOD DE REDARE în mod repetat. Elementele disponibile diferă în funcţie de fişierul / melodia / titlul curent sau de tipul discului. Pentru a anula Modul de Redare, apăsaţi din nou tasta PLAY MODE. Pentru „Căutare în Funcţie de Timp”, consultaţi capitolul “Căutarea cu ajutorul telecomenzii” (pagina 26). Dacă redaţi un titlu video sau un film Elemente Repeat Chapter (doar BD-ROM, DVD VIDEO) Repeat Title Detalii Dacă redaţi o melodie Elemente Repeat Track Repeat All Random Repetă capitolul curent. Repetă titlul curent. Detalii Repetă melodia curentă. Dacă redaţi o imagine foto Elemente Repeat All Random Repetă toate melodiile de pe disc sau din Lista de Titluri “Muzică”. Redă toate melodiile de pe disc sau toată Lista de Titluri “Muzică” în ordine aleatoare. Detalii Repetă toate fişierele de pe disc sau Lista de Titluri “Fotografii”. Redă toate fişierele de pe disc sau toată Lista de Titluri “Fotografii”în ordine aleatoare. continuare 25