Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Căutarea cu ajutorul

Căutarea cu ajutorul telecomenzii Verificarea informaţiilor de pe disc Puteţi căuta introducând numărul titlului/capitolului sau codul de timp (timpul scurs de la începutul discului). Puteţi verifica informaţiile despre titlu / capitol / melodie inclusiv ritmul de transmisie video etc., apăsând tasta DISPLAY. Informaţiile diferă în funcţie de tipul discului şi de statusul playerului. Apăsaţi DISPLAY. Exemplu: Dacă redaţi un DVD VIDEO. Pe ecran apar următoarele informaţii: Statusul redării Tipul discului Pentru a căuta un titlu sau un capitol (doar BD-ROM, DVD VIDEO) 1 Introduceţi numărul titlului folosind tastele numerice în timp ce playerul se află în modul oprit. Pentru a căuta un capitol, introduceţi numărul capitolului în timpul redării. Dacă greşiţi, apăsaţi tasta CLEAR o singură dată şi introduceţi din nou. Informaţii despre titlu • Numărul titlului/capitolului redat în mod curent. • Numărul total de capitole din titlu. • Durata totală de redare a titlului. Timpul scurs din titlul curent. Modul de redare Apăsaţi DISPLAY încă odată. 2 Apăsaţi ENTER pentru a începe redarea. Pentru a căuta un punct anume 1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat tasta PLAY MODE până când pe ecran apare Time Search (“Căutare durată”). 2 Introduceţi codul de timp din tastele numerice. Introduceţi timpul în minute şi secunde (ex., ‘12030’ pentru 1 oră, 20 minute şi 30 secunde). Dacă greşiţi, apăsaţi ŞTERGERE o dată şi introduceţi din nou. 3 Apăsaţi ENTER pentru a începe redarea. Notă În funcţie de DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD, e posibil ca aceste funcţii de căutare să nu funcţioneze. Ecranul se schimbă pentru a afişa următoarele informaţii: Informaţii despre capitol • timpul scurs din capitolul curent • durata totală de redare din capitolul curent. Ritmul de transmitere video şi informaţii despre stream. 26

Sfaturi utile • Puteţi verifica informaţiile despre disc şi în cadrul meniului principal (pagina 59) sau din ecranul Listă Titluri (pagina 22). • Puteţi verifica informaţiile audio apăsând tasta AUDIO. Clarificarea sunetelor cu volum redus (Audio DRC) Chiar şi la volum redus, puteţi obţine sunete reduse ca intensitate precum şi dialoguri mai sonore. Convenabil când nu puteţi mări volumul (ex. noaptea) Apăsaţi SYSTEM MENU în timpul redării. Selectaţi “A/V Control” şi apăsaţi ENTER. Selectaţi “Audio Control” şi apăsaţi ENTER pentru a activa meniul de mai sus. Când “Audio DRC” este evidenţiat, selectaţi “Max.” sau “Inactiv” apăsând . Apăsaţi ENTER. Note ● “Audio DRC” funcţionează numai dacă discul este un disc Dolby Digital Blu-ray sau un DVD, şi: – “Dolby Digital Output” din „Audio Setup” (“Setări Audio”) a fost setat pe “Downmix PCM” (pagina 47) iar semnalele audio provin de la mufa de ieşire DIGITAL (OPTIC sau COAXIAL) sau de la mufa de ieşire HDMI. – “Audio (HDMI)” din „Audio Setup” (“Setări Audio”) a fost setat pe “PCM” (pagina 47) iar semnalele audio provin de la mufa de ieşire HDMI. – Semnalele audio provin de la mufele de ieşire AUDIO (L/R) sau de la mufele de ieşire 5.1CH. 27