Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Viewing all titles

Viewing all titles Vizionarea filmelor Folosiţi Lista de Titluri “Movies” (Filme) pentru a vizualiza şi sorta fişierele video de tip MPEG-2 PS de pe DVD-ul de DATE. DATA DVD Lista de Titluri “Movies” afişează mai întâi toate titlurile de pe disc. All Movies 1214 Obiect Spider 1:31 Smoother 1:02 Sideway 1:31 Home 1:25 Alpinist 1:33 All Movies Electricity 1:26 Browse Lemon Grove 1:57 Search Bridget 1:36 Sort Finding Never-Ever Land 1:18 Meet My Mom 1:18 List Selectare SYSTEM MENU Ieşire Meniul de afişare apare dacă apăsaţi ← Apăsaţi SYSTEM MENU. Selectaţi “Title List”şi apăsaţi ENTER. Selectaţi “Movies” şi apăsaţi ENTER. Pe ecran apare “All Movies” (Toate filmele), cu vizualizarea tuturor titlurilor (rulabile dacă apăsaţi ). Din “All Movies” puteţi aplica obiecte tuturor titlurilor folosind meniul Browse (a se vedea mai jos). Pentru a folosi meniul Browse Apăsaţi după pasul 3 pentru a vizualiza obiectele corespunzătoare Listei de titluri “Movies”. Pentru operaţiuni, a se vedea paginile dintre paranteze. Obiectele disponibile diferă în funcţie de ecran. Obiecte All Movies Browse Search Sort Detalii Listează toate titlurile (ca mai sus). Afişează o listă de genuri, quicklist sau foldere (pagina 34). Caută un titlu folosind tastatura de pe ecran (pagina 34). Reordonează titlurile după dată sau alfabet (a se vedea mai jos). ♦ Exemplu: Pentru a aplica “Sort” (Sortare) tuturor titlurilor Selectaţi Sort (“Sortare”) şi apăsaţi ENTER. Selectaţi setarea după care doriţi să ordonaţi; “Recent first” (Cele mai recente mai întâi), “Oldest first” (Cele mai vechi mai întâi), “By title (A→Z)” (După titlu (AZ)), “By title (Z→A)” (După titlu (ZA)), şi apăsaţi ENTER. • Vizionarea tuturor titlurilor . . . 32 • Parcurgere după gen, listă rapidă sau folder . . . 34 • Căutarea unui titlu . . . 34 • Programarea redării (quicklist) . . . 35 32

Redarea unui titlu Despre ecranul Lista de titluri “Movies” (All Movies) După pasul 3 de la “Viewing all titles” de mai sus, selectaţi titlul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi ENTER sau . Începe redarea titlului. Puteţi face orice alte setări de redare la titlul selectat folosind meniul de “Options” (a se vedea mai jos). All Movies 1214 Obiect Spider Options 1:31 Smoother Play from Beginning 1:02 Sideway Add to Quicklist Home 1:25 Date : 2006 Alpinist 1:33 Genre : Adventure Format : MPEG Electricity 1:26 Lemon Grove 1:57 Bridget 1:36 Finding Never-Ever Land 1:18 Meet My Mom 1:18 List Selectare SYSTEM MENU Ieşire Meniul “Options” apare când selectaţi un titlu şi apăsaţi Pentru a folosi meniul “Options” Apăsaţi în loc de ENTER din pasul anterior pentru a afişa în meniul de “Options” setările aplicabile titlului din situaţia dată. În exemplul de mai sus, sunt disponibile următoarele. All Movies 1214 Obiect Spider 1:31 Smoother 1:02 Sideway 1:31 Home 1:25 Date : 2006 Alpinist 1:33 Genre : Adventure Format : MPEG Electricity 1:26 Lemon Grove 1:57 Bridget 1:36 Finding Never-Ever Land 1:18 Meet My Mom 1:18 List Informaţii detaliate Afişează detaliile titlului selectat. • Data: afişează anul de înregistrare. • Gen: afişează denumirea genului. • Format: afişează formatul codului. Selectare SYSTEM MENU Ieşire Listează zona Afişează numele de titluri din tot conţinutul. Vizionarea filmelor Obiecte Play from beginning Adaugă la lista rapidă Detalii Titlul selectat este redat de la început. Adaugă titlul selectat la Quicklist. ♦ Exemplu: pentru a aplica setarea “Play from beginning” (Redare de la început) titlului selectat. ENTER. Selectaţi “Play from beginning” şi apăsaţi Pentru a reda într-un alt mod de redare În timpul redării, apăsaţi în mod repetat PLAY MODE. Obiectul selectat se modifică cu fiecare apăsare: “Time Search” (pagina 26) — “Repeat Title” — “Repeat Off” A se vedea pagina 25 pentru detalii. Sfat util A se vedea pagina 24 pentru operaţiunile din telecomandă. 33