Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Roumain

Control Parental

Control Parental Această funcţie limitează redarea DVD VIDEO şi a BD- ROM. Pentru a o activa, a se vedea “Blocarea unui Disc” (pagina 29). Setările subliniate reprezintă setările implicite. Note • nu puteţi limita redarea dacă discul nu are funcţia de Control Parental. • dacă uitaţi parola pentru “Control Parental” va trebui să resetaţi playerul (pagina 53). Nu uitaţi că toate setările pe care le faceţi pot fi readuse la setările lor iniţiale. Schimbarea parolei (fixarea parolei) Control Parental DVD Control Parental BD Ecranul următor -Fixaţi sau modificaţi parola pentru funcţia “Control Parental”. Vi se va cere parola atunci când veţi reda discuri restricţionate sau când veţi modifica nivelul de control. Nivel de modificare -Fixaţi nivelul de control. Ecranul vă cere parola dacă nivelul prestabilit al discului depăşeşte limita pe care aţi setat-o. Setarea iniţială este “Oprit.” Cod naţional DVD -acesta vă permite să vizualizaţi ferestrele corespunzătoare zonei în care vă aflaţi. Setarea iniţială este “us” (2119). Modificarea restricţiei de vârstă -Fixaţi nivelul de control. Ecranul vă cere parola dacă restricţia de vârstă prestabilită a discului depăşeşte durata fixată de dvs. Setarea iniţială este “255.” Cod naţional - acesta vă permite să vizualizaţi ferestrele corespunzătoare zonei în care vă aflaţi când redaţi BD-ROM. Setarea iniţială este “us” (2119). 50

Speakers (Difuzoare) Următoarele setări sunt necesare dacă folosiţi mufe de ieşire de 5.1CH . Setările subliniate reprezintă setările implicite. Mod de Generare Audio -Pentru conectare analogă. Speaker Setup -Această setare afectează semnalul generat de mufele de ieşire 5.1CH. Canalul 2 -Selectaţi dacă conectaţi la un amplificator AV (receptor) prin mufe de ieşire AUDIO (L/ R). Canal 5.1 -Selectaţi dacă conectaţi la un amplificator AV (receptor) prin mufe de ieşire de 5.1CH. Ecranul următor 1 Selectaţi setarea difuzorului ce necesită reglaj apăsând . • “C” (difuzor central): “Da” sau “Nu” • “Ls/Rs” (difuzor surround stânga/dreapta): “Da” sau “Nu” • “L/R” (difuzor frontal stânga /dreapta): “Mare” sau “Mic” 2 Reglaţi setarea apăsând . • Pentru “C” şi “Ls/Rs,” selectaţi dacă difuzoarele sunt incluse în sistemul dvs. • Pentru “L/R,” selectaţi dimensiunea. Această setare este inactivă dacă “C” sau “Ls/Rs” au fost setate pe “Nu.” 3 Apăsaţi ENTER pentru a salva reglajele făcute. Schimbarea setărilor iniţiale 51