Views
6 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi

ВНИМАНИЕ За да намалите риска от пожар или късо съединение, не излагайте устройството на дъжд или влага. За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса на устройството. Обръщайте се само към квалифицирани сервизни техници! Захранващият променливотоков кабел трябва да бъде сменян единствено от квалифицирани сервизни техници. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Използването на оптични инструменти с този продукт увеличава опасността от увреждане на очите. Тъй като лазерният лъч, използван в този Blu-ray диск плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобите корпуса. Обръщайте се само към квалифицирани сервизни техници! Този етикет е поставен върху защитната обвивка на лазера от вътрешната страна на капака. Забележка Това устройство е тествано и одобрено, че отговаря на изискванията за цифрово устройство Клас B в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната Комисия по Съобщения. Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в гражданските системи. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки тези мерки няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако това устройство причинява нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, това може да се провери чрез включване и изключване на устройството. Горещо препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите смущения, предприемайки една или повече от следните мерки: - да промени ориентацията или координатите на приемащата антена. - да увеличи разстоянието между устройството и приемника. - да включи устройството в контактна розетка от верига, различна от тази, в която е включен приемникът. -да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист. За клиенти от САЩ Номер на собственика Номерът на модела и серийният номер са поставени върху задната част на устройството. Запишете серийния номер в празното пространство по-долу. Подавайте серийния номер винаги, когато се обаждате на вашия Sony доставчик във връзка с този продукт. Модел No. BDP-S1 Сериен No. За клиенти от Канада Ако този продукт не работи добре, моля, обадете се на 1-877-602-2008 на Peace of Mind Warranity Replacemant service. Ако имате въпроси от друго естество относно този продукт, моля, обадете се на център за сервизно обслужване на клиенти, телефон 1-877- 899-7669 или ни пишете на адрес: Център за сервизно обслужване на клиенти 115 Gordon Bake Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6. ОТНОСНО РАБОТАТА С ДИСКОВЕ За да предпазите диска от замърсяване, винаги го хващайте за ръбовете. Не докосвайте повърхността на диска. Не излагайте диска на пряка слънчева светлина или топлинни източници като вентилационни тръби с горещ въздух и не оставяйте диска в кола, паркирана на директна слънчева светлина, тъй като температурата в колата може стремително да се увеличи. Съхранявайте диска винаги в кутийката му след работа с него. Почиствайте диска с парче мек памучен плат. Избърсвайте го от центъра навън. Не използвайте разтворители като бензин, разредител, достъпни в търговската мрежа разтвори за дискове / лещи или антистатични спрейове, предназначени за винилови плочи. Ако сте разпечатали изображение върху диска, изчакайте то да изсъхне преди да поставите диска за възпроизвеждане. Този символ предупреждава потребителя за наличието на неизолиран „опасен волтаж“ под капака на продукта, който може да бъде с достатъчно голямо високо напрежение, за да причини риск от токов удар за човека. Този символ предупреждава потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (сервиз) в приложената документация. ВНИМАНИЕ Предупреждаваме ви, че всякакви промени или модификации, които не са изрично споменати в това ръководство, може да ви лишат от правото да ползвате това устройство! ВНИМАНИЕ