Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Стъпка 3:

Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите Изберете връзката, която е най-подходяща за вашата система. Уверете се, че сте прочели инструкциите за компонентите, които желаете да свържете. Връзка Телевизионен приемник Вашето разположение Относно HDMI OUT жак Когато свързвате плейъра към аудио / видео усилвател (приемник), използвайки HDMI кабел, е необходимо да направите едно от следните неща: - Свържете аудио / видео усилвателя (приемника) към телевизионния приемник с HDMI кабел. - Свържете плейъра към телевизионния приемник с видео кабел, различен от HDMI кабел (компонентен видео кабел, S VIDEO кабел или видео кабел). Когато свързвате HDMI OUT жак, внимателно свържете HDMI конектора с жака. Не прегъвайте и не оказвайте натиск върху HDMI кабела. Ако смените компонента, свързан към HDMI OUT жак, сменете „Audio (HDMI)“ в „Audio Setup“, за да съгласувате с новия компонент (страница 47). Плейърът съхранява HDMI настройките за 5 компонента. HDMI връзка е съвместима с 2-канални линейни РСМ сигнали (48 до 192 kHz, 16 / 20 / 24 бита) и 6- до 8-канални линейни РСМ сигнали (48 до 96 kHz, 16 / 20 / 24 бита), като допълнение към Dolby Digital и DTS бит поток (5.1-канални сигнали до 96kHz, 16 / 20 / 24 бита). Първи стъпки Стерео усилвател (приемник) и два високоговорителя Забележка Ако свържете компонент, който не се съгласува с избрания аудио сигнал, от високоговорителите ще се чуе силен шум (или няма да има звук), което може да повреди слуха ви или високоговорителите. Аудио / видео усилвател (приемник) с Dolby* 1 Surround (Pro Logic) декодер и 3 до 6 високоговорителя Съраунд ефекти: Dolby Surround (Pro Logic) Аудио / видео усилвател (приемник) с 5.1 канален входен жак и 6 високоговорителя Съраунд ефекти: Dolby Digital (5.1 канален), DTS (5.1 канален) Аудио / видео усилвател (приемник) с цифров входен жак с Dolby Digital или DTS*2 декодер и 6 високоговорителя Съраунд ефекти:Dolby Digital (5.1 канален), DTS (5.1 канален) Забележка Аудио / видео усилвател (приемник) с входен HDMI жак и 8 високоговорителя Съраунд ефекти: 8-канален линеен PCM * 1 Произведени по лиценз от Dolby Laboratories. „Dolby“, „Prо Logic“ и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories. * 2 „DTS“ и „DTS Digital Surround“ са регистрирани търговски марки на Digital Theater Systems, Inc. продължава Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите

Свързване към вашия телевизионен приемник При тази връзка за възпроизвеждане на звук се използват високоговорителите на вашия телевизионен приемник. Свързване към стерео усилвател (приемник) и 2 високоговорителя Ако вашият стерео усилвател (приемник) има само L (ляв) и R (десен) входни аудио жакове, използвайте . Ако вашият усилвател (приемник) има цифров входен жак, използвайте . Blu-ray Disc плейър Blu-ray Disc плейър към AUDIO OUT L / R (бял) (червен) (бял) Стерео аудио кабел (приложен) към DIGITAL OUT (COAXIAL / коаксиален или OPTICAL / оптичен) или (бял) към AUDIO OUT L / R (червен) (червен) Посока на сигнала Оптичен цифров кабел (не е приложен) Коаксиален цифров кабел (не е приложен) Стерео аудио кабел (приложен) (бял) (червен) към коаксиален или оптичен цифров вход към аудио вход (Високоговорители) Стерео усилвател (приемник) Преден ляв (L) Преден десен (R) Посока на сигнала Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите