Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Стъпка 4:

Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел Стъпка 5: Подготовка на дистанционното управление След като сте извършили всички други свързвания, свържете приложения захранващ кабел към AC IN (променливотоковия входен) терминал на плейъра. След това включете захранващите кабели на плейъра и телевизионния приемник в АС контакт. Към AC IN Можете да управлявате плейъра, като използвате приложеното дистанционно управление. Поставете две батерии с размер АА (R6) като внимавате да спазите полярността и , посочено в батерийното гнездо. Когато използвате дистанционното управление, насочете го към сензора за дистанционното управление на плейъра (страница 57). Първи стъпки Към AC контакт Забележки Не оставяйте дистанционното управление на много горещо или влажно място. Не изпускайте никакви чужди тела в корпуса на дистанционното управление, особено когато сменяте батериите. Не излагайте сензора на дистанционното управление на действието на директна слънчева светлина или светлинна апаратура. Това може да доведе до нарушаване на функцията му. Ако няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете евентуално протичане или корозия. продължава Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел

Ако искате да управлявате вашия телевизионен приемник с приложеното дистанционно управление Можете да контролирате нивото на звука, източника на сигнала и включване / изключване на вашия телевизионен приемник Sony с приложеното дистанционно. Управление на други телевизионни приемници с дистанционното управление на плейъра Управление на други телевизионни приемници с дистанционното управление на плейъра По същия начин можете да контролирате нивото на звука, източника на сигнала и включване / изключване на телевизионни приемници, които не са марка Sony. Ако вашият телевизионен приемник е описан в таблицата по-долу, задайте съответния код на производителя. 1 Натиснете и задръжте бутона TV , с бутоните с цифри изберете кода на производителя на вашия телевизионен приемник (вижте таблицата по-долу). 2 Освободете бутона TV Цифрови кодове на телевизионните приемници, които могат да се управляват с това дистанционно управление. Ако в списъка е подаден повече от един цифров код, опитайте се да ги вкарате един по един докато намерите този, с който работи вашият телевизионен приемник. Производител Цифров код Чрез натискане на бутоните Можете да Включвате и изключвате телевизионния приемник. Настройвате нивото на звука на телевизионния приемник. Избирате източника на сигнала между телевизионния приемник и друг източник на сигнал. Избирате каналите нагоре и надолу. Изключите временно звука (само за телевизионен приемник Sony) За да върнете настройката по подразбиране на дистанционното управление 1 Извадете батериите от дистанционното управление. 2 Вкарайте отново батериите, докато натискате 1, 2, 3 от бутоните с цифри. 3 Изчакайте няколко секунди. Забележка В зависимост от свързаното устройство може да не сте в състояние да управлявате вашия телевизионен приемник, използвайки всички или само някои от бутоните на приложеното дистанционно управление. Стъпка 5: Подготовка на дистанционното управление