Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Възпроизвеждане на BD или DVD Основни BD / DVD функции Повечето от BD фунциите за възпроизвеждане са като тези на DVD. Този раздел покрива най-общо BD / DVD възпроизвеждане, заедно с основните функции на този плейър. За търсене на записаните файлове в DATA DVD* е достъпна отделна library (библиотека) функция. Вижте също така страница 32 за филмови файлове, 36 за музика, 40 за файлове с неподвижни изображения. На страница 25 има пълен списък на функциите при работа с дистанционното управление. * DVD-RW / DVD-R, съдържащи MPEG2 PS филмови файлове, MP3 аудио файлове или JPEG файлове с неподвижни изображения. Бутони с цифри Цветни бутони Основни BD / DVD функции Натиснете бутона След миг плейърът се включва. Превключете селектора за входен сигнал за вашия телевизионен приемник, така че сигналът от плейъра да се появи на екрана на телевизора. Възпроизвеждане на BD или DVD................................страница 21 Упътване за екраните......................................................страница23 Упътване за дистанционното управление...............страница 25 Проверка на информацията върху диска..................страница 27 Изчистване на записите с ниско ниво на звука (Audio DRC).............................................страница 28 Настройване на картината.........................................страница 29 Заключване на диск...........................................................страница 30 продължава Възпроизвеждане на BD или DVD

Натиснете бутона , за да отворите поставката за дискове Поставете диска върху поставката за дискове, като страната върху която има запис, е насочена надолу. За възпроизвеждане на ограничени BD Ако на екрана на предния панел се появи надпис „CAN’T PLAY“ (Не може да се възпроизведе) за BD-ROM, променете настройката „BD Parental Control“ (Родителски контрол) (страница 31). За възпроизвеждане на ограничени DVD За ограничени DVD екранът иска парола. Относно настройката „DVD Parental Control“ (Родителски контрол) вижте страница 31. Въведете вашата четирицифрена парола, като използвате бутоните с цифри. Натиснете бутона ENTER за потвърждение. За да регистрирате или промените парола, вижте страница 30. Страната, върху която има запис, е насочена надолу. Натиснете бутона , за да затворите поставката за дискове. Изчакайте малко, докато видът на диска се появи на екрана на предния панел. Бутони Натиснете бутона , за да започне възпроизвеждането. За повече информация относно функциите на дистанционното управление вижте страница 25. Описание Прекратява временно възпроизвеждането или възстановявавъзпроизв еждането от мястото, на което е било временно прекратено. Прекратява възпроизвеждането или при двукратно натискане отменя възможността да се продължи възпроизвеждането от мястото, на което е било прекратено. Стартира възпроизвеждането или го възстановява от мястото, на което е било прекратено. Когато възпроизвеждането свърши, натиснете бутона , за да отворите поставката за диска. Забележки относно възстановяване на възпроизвеждането от мястото, на което е било прекратено Възпроизвеждането започва отначало, ако заглавието не е било възпроизведено или предишното място на прекъсване е било отменено. Мястото на прекъсване е отменено, когато: промените настройките на плейъра. изключите плейъра. натиснете бутона два пъти. отворите поставката за дискове. прекратите търсене. Плейърът запомня мястото на прекъсване само за един филм / запис / файл. Относно функцията скрийн сейвър За да предотврати повреда на вашето екранно устройство (призрачен образ), се появява изображението на скрийн сейвър, когато с плейъра не се работи, не е вкаран диск или през последните 15 минути не е възпроизвеждан филмов файл или серия от неподвижни изображения. За да отмените функцията скрийн сейвър, натиснете който и да е бутон на дистанционното управление или на плейъра. Извадете диска и натиснете бутона отново, за да затворите поставката за дискове. Натиснете бутона , за да изключите плейъра. За да използвате менюто за BD или DVD Когато възпроизвеждате BD, DVD VIDEO или финализиран DVD- RW (Видео режим) или DVD-R (Видео режим), менюто на диска може да се появи на екрана, като натиснете бутона TOP MENU или POP UP/MENU. Менютата на някои BD / DVD се появяват на екрана автоматично. В други случаи се работи с менюто, използвайки бутоните , ENTER или бутоните с цифри и с цветните бутони в зависимост от инструкциите, извеждани на екрана. Менюто на BD работи без да се прекъсва възпроизвеждането. Възпроизвеждане на BD или DVD