Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Настройване

Настройване на картината Фина настройка на картината според вашите предпочитания Предварителната настройка на картината „кино формат“ ще ви позволи да максимизирате визуалните ефекти на изображението на BD или DVD, което възпроизвеждате, чрез оптимизиране настройките на картината за различни степени на осветеност на околната среда. „Memory“ (Паметта) ви позволява да въведете ваши собствени детайлни настройки. По време на възпроизвеждане натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „A / V Control“ и натиснете бутона ENTER . Изберете „Video Control“ и натиснете бутона EN- TER, за да се появи горният екран. Изберете от „Memory1“ до „Memory3“ в стъпка 4 на „Adjustung the Pictures“ (Настройване на картината) (страница 29). Изберете „Detailed Settings“ (Детайлни настройки) и натиснете бутона ENTER, за да се появи горният екран. За да превключите към друга „Memory“ настройка, натиснете бутона RETURN. Изберете всеки един от елементите на картината и настройте, като използвате бутона . За да настроите, докато ефектът е изведен на екрана Изберете настройка и натиснете бутона ENTER, за да включите екрана за настройката. Натиснете бутона , за да настроите, докато проверявате ефекта на фона на възпроизвежданата картина. След това натиснете бутона ENTER, за да съхраните настройката. Подчертани са настройките по подразбиране за „Memory“. Всички настройки имат еднакъв ефект за всякакво видео възпроизвеждане. Основни BD / DVD функции Натиснете бутона Функции Brighter Room (По-ярко пространство) Theater Room (Театрален ефект) Standard (Стандарт) (по подразбиране) Memory (1-3) (Памет) , за да изберете настройка. Описание За по-ярко пространство от нормалното За тъмно пространство, като при домашен театър. Нормално, изберете това. Изберете настройката, когато искате да използвате предварително направени детайлни настройки на картината или когато искате да направите нова настройка. Плейърът помни до три настройки (вижте страница 29). Функции White Adjust (Настройка на бялото) (Min~(mid)~Max) (Мин~средно~Макс) Black Adjust (Настройка на черното) (Min~(mid)~Max) (Мин~средно~Макс) (Min~(mid)~Max) (Мин~средно~Макс) Hue (Оттенък) (Min~(mid)~Max) (Мин~средно~Макс) Green~(mid)~Red) (Зелено~средно~Червено) Color Level (Ниво на цветовете) Описание Натиснете бутона RETURN. Настройва яркостта на белите цветове. Настройва наситеността на тъмните цветове. Балансира зелен и червен цвят. Настройва насищането на цветовете. Натиснете бутона ENTER. Настройване на картината

Заключване на диск Въвеждане / смяна на паролата Чрез въвеждане на парола и ограничения в настройката „Parental Control“ (Родителски контрол) вие можете да контролирате възпроизвеждането на неподходящи дискове. Натиснете бутона SYSTEM MENU. Паролата се изисква, когато DVD надхвърля нивото, което сте настроили. Забележки Не можете да ограничите възпроизвеждането, ако DVD VIDEO / BD-ROM не притежават функцията „Parental Control“ (Родителски контрол). Ако забравите паролата, трябва да върнете всички настройки на плейъра към техните фабрични настройки (страница 53). Изберете „Setup“ (Настройки) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Parental Control“ (Родителски контрол) и натиснете бутона ENTER, за да се появи горният екран „Parental Control“ Setup (Настройка на родителски контрол). Изберете „Change Password (Set Password)“ ( Смяна на паролата / Въвеждане на парола) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Next screen“ (Следващ екран) и натиснете бутона ENTER, за да се появи екранът за парола. Когато все още не сте регистрирали парола Въведете четирицифрена парола, използвайки бутоните с цифри и натиснете бутона . Въведете паролата отново, за да я потвърдите и натиснете бутона ENTER. Когато вече сте регистрирали парола Въведете четирицифрената парола, използвайки бутоните с цифри и натиснете бутона ENTER. Въведете нова парола и натиснете бутона . След това въведете паролата отново, за да я потвърдите и натиснете бутона ENTER. Полезни съвети За да продължите настройката на „DVD Parental Control“ (Родителски контрол за DVD), отидете на стъпка 4 от Настройка на родителски контрол за DVD VIDEO (страница 31). Заключване на диск