Views
5 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Настройка на

Настройка на родителски контрол за DVD VIDEO Настройка на родителски контрол за BD-ROM Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Setup“ (Настройки) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Parental Control“ (Родителски контрол) и натиснете бутона ENTER, за да се появи екранът „Parental Control“ Setup (Настройки за родителски контрол). Изберете „DVD Parental Control“ (Родителски контрол за DVD) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Change Level“ (Промяна на нивото) и натиснете бутона ENTER, за да се появи горният екран. Това е настройката за ниво на ограничаване на възпроизвеждането. Въведете паролата, използвайки бутоните с цифри и натиснете бутона ENTER. Натиснете бутона , за да изберете ниво на ограничаване на възпроизвеждането от „Off“ (Изключено) до „Level 8“ (Ниво 8) и натиснете бутона ENTER. Забележете, че колкото по-ниска е стойността на нивото, толкова по-стриктно е ограничението. Когато се върне екранът „Parental Control“ Setup (Настройки за родителски контрол), изберете „DVD Parental Control“ (Родителски контрол за DVD) и натиснете бутона ENTER. Изберете „DVD Country Code“ (DVD код за страната) и натиснете бутона ENTER. Тази настройка позволява да гледате сцени, които са разрешени за региона, който населявате. Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Setup“ (Настройки) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Parental Control“ (Родителски контрол) и натиснете бутона ENTER, за да се появи екранът „Parental Control“ Setup (Настройки за родителски контрол). Изберете„BD Parental Control“ (Родителски контрол за ВD) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Change Age Restriction“ (Промяна на възрастовото ограничение) и натиснете бутона ENTER, за се появи горният екран. За BD-ROM ограничението се настройва по възраст, а не по ниво. Въведете паролата, използвайки бутоните с цифри и натиснете бутона ENTER. Натиснете бутона , за да изберете възраст от „0“ до „255“ и натиснете бутона ENTER. Основни BD / DVD функции Въведете паролата на екрана „DVD Country Code“ (DVD код за страната), използвайки бутоните с цифри и натиснете бутона ENTER. Натиснете бутона , за да изберете вашия код за страната (вижте страница 68) или натиснете бутона и въведете вашия код за страната, използвайки бутоните с цифри. Натиснете бутона ENTER. Полезни съвети За да продължите настройката на „ВD Parental Control“ (Родителски контрол за ВD), отидете на стъпка 4 от Настройка на родителски контрол за BD-ROM (страница 31). Заключване на диск

Гледане на филмови файлове Преглеждане на всички заглавия „Movies“ Title List (Списъка със заглавия „Филми“) най-напред извежда на екрана всички заглавия от диска. Използвайте „Movies“ Title List (Списъка със заглавия „Филми“), за да търсите и сортирате MPEG2 PS филмови файлове на DATA DVD. Browse menu (Менюто за търсене) се появява, когато натиснете бутона . Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Movies“ (Филми) и натиснете бутона ENTER. Появява се екранът „All Movies“ (Всички филми), показвайки всички заглавия (превъртат се с бутона ). В „All Movies“ (Всички филми) можете да прилагате за всички заглавия следните функции, използвайки Browse menu (Менюто за търсене) (вижте по-долу). За да използвате Browse menu (Менюто за търсене) Натиснете бутона след стъпка 3, за да изведете на екрана функциите за „Movies“ Title List (Списъка със заглавия „Филми“). Относно различните операции вижте страниците в скоби. Функции All Movies (Всички филми) Описание Извежда на екрана списък с всички заглавия (както по-горе). Browse (Търсене) Search (Търсене) Sort (Сортиране) Извежда на екрана списък с жанровете, бърз списък или папки (страница 34). Търси заглавия, използвайки клавиатурата на екрана (страница 34) Подрежда заглавията по дата или по азбучен ред (вижте по-долу). Например: За да приложите „Sort“ (Сортиране) за всички заглавия Изберете „Sort“ (Сортиране) и натиснете бутона ENTER. Изберете начина, по който искате да сортирате; „Recent first“ (От най-новия към най-стария файл), „Oldest first“ (От най-стария към найновия файл), „By title“ (A—Z) (По заглавие от А до Z), „By title“ (Z—A) (По заглавие от Z до А) и натиснете бутона ENTER . Преглеждане на всички заглавия....................................страница 32 Търсене по жанр, по бърз списък и по папка..............страница 34 Търсене на видео файл.......................................................страница34 Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist)...................................................страница 35 Преглеждане на всички заглавия