Views
4 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Програмиране

Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist) Възпроизвеждайте любимите си файлове по реда, който ви харесва като направите свой собствен „Quicklist“ (Бърз списък). За да отстраните файл от „Qucklist“ Изберете заглавието на файла, който искате да отстраните от изведения на екрана „Qucklist“ (Бърз списък) и натиснете бутона . Изберете „Remove“ (Отстрани) и натиснете бутона ENTER. Полезни съвети Можете да възпроизвеждате съдържанието на „Qucklist“ (Бърз списък) в други режими на възпроизвеждане, като натиснете бутона PLAY MODE (страница 26). Забележка „Qucklist“ (Бърз списък) може да бъде изтрит след някои операции (например отваряне на поставката за дискове, изключване на плейъра и други). „Quicklist“ (Бърз списък) не влияе върху оригиналния запис върху диска. Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Movies“ (Филми) и натиснете бутона ENTER. Когато се появи „All Movies“ Title List (Списък със заглавия „Всички филми“), изберете заглавието, което искате да добавите най-горе в „Quicklist“ (Бърз списък) и натиснете бутона . Гледане на филмови файлове Изберете „Add to Quicklist“ (Добави към бързия списък) от менюто „Options“ (Опции) и натиснете бутона ENTER. Повторете стъпки 4 и 5, за да изберете всички желани заглавия. Избирайте ги по реда, по който искате да ги възпроизведете. Можете да добавите едно и също заглавие няколко пъти. „Quicklist“ (Бърз списък) може да съдържа до 25 заглавия. Натиснете бутона (Търсене) , за да се появи менюто Browse Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Quicklist“ (Бърз списък) и натиснете бутона ENTER, за да се появи горният екран. „Qucklist“ Title List (Списък със заглавия Бърз списък) се появява с програмираното съдържание. Изберете файл, който искате да започнете да възпроизвеждате и натиснете ENTER. Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist)

Слушане на файлове с музика Използвайте „Music“ Title List (Списък със заглавия „Музика“), за да търсите и възпроизвеждате MP3 аудио файлове от DATA DVD. Можете да направите „Quicklist“ (Бърз списък) с вашите любими записи и да ги възпроизвеждате в различни режими на възпроизвеждане. Преглеждане на всички изпълнители „Music“ Title List (Списък със заглавия „Музика“) извежда на екрана найнапред списък с имената на изпълнителите от диска. Менюто Browse (Търсене) се появява, когато натиснете бутона Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Music“ (музика) и натиснете бутона ENTER. Появява се горният екран „Artists“ (Изпълнители), който показва имената на всички изпълнители (превъртат се с бутона--). За „Artists“ (Изпълнители) можете да прилагате следните функции за всички аудио файлове, използвайки Browse menu (Менюто за търсене) (вижте по-долу). За да използвате Browse menu (Менюто за търсене) Натиснете бутона след стъпка 3, за да изведете на екрана функциите за „Music“ Title List (Списъка със заглавия „Музика“). Относно различните операции вижте страниците в скоби. Функции Описание All Songs (Всички песни) Извежда на екрана списък с всички аудио файлове (страница 37). Browse (Търсене) Извежда на екрана списък с изпълнителите, албумите, жанровете, бърз списък или папки (страница 38). Search (Търсене) Sort (Сортиране) Now Playing (Възпроизвежда се в момента) Търси музикални файлове, използвайки клавиатурата на екрана (страница 38) Подрежда музикалните файлове по азбучен ред, по година и др. (вижте по-долу). Извежда на екрана информация за музикалния файл и възпроизвеждането му по време на самото възпроизвеждане. Например: За да приложите „Sort“ (Сортиране) за всички музикални файлове. Изберете „Sort“ (Сортиране) и натиснете бутона ENTER. Изберете начина, по който искате да сортирате; „Recent first“ (От най-новия към най-стария файл), „Oldest first“ (От най-стария към най-новия файл), „By title“ (A—Z) (По заглавие от А до Z), „By title“ (Z—A) (По заглавие от Z до А) и натиснете бутона ENTER . Преглеждане на всички изпълнители..........................страница 36 Търсене по изпълнител, по албум, по жанр, по бърз списък и по папка...............................................страница 38 Търсене на аудио файл......................................................страница 38 Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist)...................................................страница 39 Преглеждане на всички изпълнители