Views
6 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения След стъпка 3 на Преглеждане на всички папки , дадено по-горе, натиснете бутона , за да се появи менюто Browse (Търсене). Изберете „All Photos“ (Всички неподвижни изображения) и натиснете бутона ENTER. Относно екрана „Photos“ (All Photos) Title List (Списък със заглавие Неподвижни изображения (Всички неподвижни изображения)) Когато се появи „All Photos“ Title List (Списък със заглавие „Всички неподвижни изображения“), изберете файла, от който искате да започнете възпроизвеждането и натиснете бутона ENTER, за да включите менюто „Options” (Опции). Изберете „Slideshow” и натиснете ENTER. Серията неподвижни изображения започва да се възпроизвежда. Можете да въведете други настройки на възпроизвеждането на избрания файл, използвайки менюто „Options“ (Опции) (вижте по-долу) Менюто „Options“ (Опции) се появява, когато изберете файл и натиснете бутона ENTER За да използвате менюто „Options“ (Опции) Достъпните настройки от менюто „Options“ (Опции) се различават в зависимост от ситуацията. В горния пример за използване на менюто „Options“ (Опции) са достъпни следните настройки. Функции Slideshow (Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения) Add to Quicklist (Добавяне към Бърз списък) Описание Започва възпроизвеждането на серия отнеподвижни изображения както по-горе. Добавя избрания от вас файл към Бързия списък за по-късно възпроизвеждане в серия от неподвижни изображения. За да възпроизвеждате в друг режим на възпроизвеждане По време на възпроизвеждането натиснете бутона PLAY MODE неколкократно. Избраната функция се променя с всяко натискане: „Repeat All“ (Повторение на всички файлове) - „Random“ (Случаен избор) - „Repeat Off“ (Повторение изключено) Подробна информация Извежда на екрана подробности за избрания файл Файл Извежда на екрана наименованието на файла. Дата Извежда на екрана датата на заснемане. Разделителна способност Извежда на екрана разделителната способност по широчина и височина. Формат Извежда на екрана формата на записа. Списък Извежда на екрана цялото съдържание от неподвижни изображения в миниатюрни изображения. Относно файлове с неподвижни изображения, които не могат да се възпроизведат Плейърът не може да възпроизведе файла, ако: DATA DVD не е записан във формат JPEG, съвместим с UDF (Universal Disk Format). Ако файлът с неподвижно изображение не е записан във формат, съвместим с DCF*. Файлът с неподвижно изображение няма разширение „.JPEG“ Неподвижното изображение е по-голямо от 4096(широчина) х 4096 (височина) в нормален режим или прогресивен JPEG. Неподвижното изображение не се вмества на екрана (изображението е редуцирано). Наименованието на файла съдържа символи, различни от цифри и букви от английската азбука. Дори и да не отговарят на горните условия, някои файлове може да не бъдат възпроизведени в зависимост от условията или метода на записване (например, записващият софтуер). Файлове с неподвижно изображение може да не бъдат възпроизведени от плейъра, ако са редактирани на компютър. * “Design rule for Camera File system“: Стандарти за неподвижни изображения за цифрови фотоапарати, регулирани от JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Разглеждане на файлове с неподвижни изображения Полезни съвети Вижте страница 25 относно функциите на дистанционното управление. Дори след прекратяване на възпроизвеждането, плейърът започва повторно възпроизвеждането от последния файл, който е бил възпроизведен. Забележкa Неподвижните изображения може да се появяват по-бавно в зависимост от размера и броя на файловете. Преглеждане на всички папки

Търсене по дата, по бърз списък и по папка Търсене на файл с неподвижно изображение Стеснявайте списъка със заглавия като избирате по вид категории (например, „Date“ / Дата), след това категорията. Можете да намерите точния файл или файлове с подобни заглавия. Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Photos“ (Неподвижни изображения) и натиснете бутона ENTER. Придвижете маркера към най-левия ред и натиснете бутона , за да се появи менюто Browse (Търсене) Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона ENTER. Изберете списъка , който искате да прегледате от „Date“ (Дата), „Quicklist“ (Бърз списък) или „Folders“ (Папки) и натиснете бутона ENTER. Списъкът на датите / Бърз списък / на папките се появява на екрана, както е показано по-горе. За подробности относно „Quicklist“ (Бърз списък) вижте Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist) (страница 43). Изберете датата / бързия списък / папката, която искате да прегледате и натиснете бутона ENTER. Колкото повече символи въведете, толкова повече се стесняват резултатите от търсенето. Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Photos“ (Неподвижни изображения) и натиснете бутона ENTER. Придвижете маркера към най-левия ред и натиснете бутона , за да се появи менюто Browse (Търсене) Изберете „Search“ (Търсене) и натиснете бутона ENTER, за да се появи горният екран. Въведете наименованието на файла, използвайки клавиатурата на екрана (вижте страница 24). Полезни съвети За да започнете възпроизвеждането на серия от неподвижни изображения, натиснете бутона . Полезни съвети Можете да изберете файл и да започнете възпроизвеждането на неподвижни изображения, като натиснете бутона . Търсене по дата, по бърз списък и по папка