Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Програмиране

Програмиране на възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения (Бърз списък / Quicklist) Възпроизвеждайте серия от неподвижни изображения по реда, който ви харесва, като направите свой собствен „Quicklist“ (Бърз списък). Изберете „Slideshow“ (Серия от неподвижни изображения) и натиснете бутона ENTER. За да отстраните файл от „Qucklist“ (Бърз списък) Изберете файла, който искате да отстраните от изведения на екрана „Qucklist“ (Бърз списък) и натиснете бутона ENTER Изберете „Remove“ (Отстрани) и натиснете бутона ENTER. Полезни съвети Можете да възпроизвеждате съдържанието на „Qucklist“ (Бърз списък) в други режими на възпроизвеждане, като натиснете бутона PLAY MODE (страница 26). Забележкa „Qucklist“ (Бърз списък) може да бъде изтрит след някои операции (например отваряне на поставката за дискове, изключване на плейъра и други). „Quicklist“ (Бърз списък) не влияе върху оригиналния запис върху диска. Натиснете бутона SYSTEM MENU. Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Photos“ (Неподвижни изображения) и натиснете бутона ENTER. Натиснете бутона (Търсене). , за да се появи менюто Browse Изберете “All Photos“ (Всички неподвижни изображения) и натиснете бутона ENTER. Когато се появи „All Photos“ Title List (Списък със заглавия „Всички неподвижни изображения“), изберете файла, който искате да добавите най-горе в „Quicklist“ (Бърз списък) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Add to Quicklist“ (Добави към бързия списък) от менюто „Options“ (Опции) и натиснете бутона ENTER. Повторете стъпки 6 и 7, за да изберете всички желани файлове. Избирайте ги по реда, по който искате да ги възпроизведете. Можете да добавите един и същи файл няколко пъти. „Quicklist“ (Бърз списък) може да съдържа до 25 заглавия. Разглеждане на файлове с неподвижни изображения Придвижете маркера към най-левия ред и натиснете бутона , за да се появи менюто Browse (Търсене) Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Quicklist“ (Бърз списък) и натиснете бутона ENTER, за да се появи горният екран. „Qucklist“ Title List (Списък със заглавия Бърз списък) се появява с програмираното съдържание. Изберете файл, който искате да започнете да възпроизвеждате и натиснете ENTER. Програмиране на възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения (Бърз списък / Quicklist)

Използване на екраните за настройки Промяна на фабричните настройки Изберете „Setup“ (Настройки) от „System Menu“ (Системно меню), когато е необходимо да промените настройките на плейъра (например когато сменяте свързаното устройство, вида на изходния аудио / видео сигнал и т.н.). Последната част от този раздел изяснява как да върнете всички настройки към фабричните настройки. Забележкa Настройките за възпроизвеждане, описани в този раздел, може да не работят, когато има някакви предварителни настройки за възпроизвеждане на диска. Настройките за възпроизвеждане на диска имат предимство пред настройките за възпроизвеждане на плейъра. От „System Menu“ (Системно меню) влезте в „Setup“ (Настройки) екраните, за да смените настройките на плейъра. Натиснете бутона SYSTEM MENU, докато плейърът е при прекратено възпроизвеждане (режим стоп). Изберете „Setup“ (Настройки) (както е показано погоре) и натиснете бутона ENTER. Изберете „Setup“ (Настройки) екрана, който искате да използвате от „Video Setup“ (Видео настройки), „Audio Setup“ (Аудио настройки), „Language“ (Език), „Parental Control“ (Родителски контрол), „Speakers“ (Високоговорители) или „Options“ (Опции) и натиснете бутона ENTER. „Setup“ екранът се появява със съответните функции. Имайте предвид, че екранът се превключва на скрийн сейвър, ако не работите с него 15 минути. Изберете функция, която искате да настроите и натиснете бутона ENTER. Вижте обясненията в следващите раздели. За да се върнете към предишния екран Натиснете бутона RETURN. Използване на екраните за настройки.......................страница 44 Видео настройки..............................................................страница 45 Аудио настройки..............................................................страница 47 Език.......................................................................................страница 49 Родителски контрол.......................................................страница 50 Високоговорители...........................................................страница 51 Опции...................................................................................страница 52 Възстановяване фабричните настройки на плейъра......................................................страница 53 Използване на екраните за настройки