Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Видео

Видео настройки Подчертаните настройки са по подразбиране (Вид на телевизионния приемник) - Изберете вида на вашия телевизионен приемник - 4:3 телевизионен екран - 16:9 широкоекранен телевизионен приемник или телевизионен приемник с функция за широкоекранен режим на възпроизвеждането - Изберете изведената на екрана конфигурация, за да възпроизведете 4:3 картина на 16:9 широкоекранен телевизионен приемник - Извежда на екрана 4:3 картина с 16:9 коефициент на пропорционалност - Извежда на екрана 4:3 картина в 4:3 коефициент на пропорционалност с черни ленти отстрани. Изберете това, ако вашият телевизионен приемник не притежава 4:3 режим за екрана. - Изберете изведената на екрана конфигурация, за да възпроизведете 16:9 DVD картина на 4:3 телевизионен екран (може да се избере, ако „TV Type“ е настроен на „4:3“). Имайте предвид, че коефициентът на пропорционалност е фиксиран на някои дискове. Например, 4:3 letterbox картина може да се появява дори когато е избран „Pan Scan“. - Изберете вида на изходния сигнал от HDMI OUT жак. - При свързване към 1080 / 24р- съвместим телевизионен приемник, използвайки HDMI OUT жак. - Извежда на екрана картина в широкоекранен формат с черни ленти отгоре и отдолу. - Извежда на екрана картина в пълна височина като страничните части на кадъра, оставащи извън екрана, са невидими. - Изберете това при свързване с HDMI устройство. - Изберете това при свързване към устройство с HDCP-съвместим DVI жак. - Изберете това при свързване с RGB (0-255) устройство. - Изпраща 1920х1080р / 24Hz видео сигнали при възпроизвеждането на материали във филмов формат от BD-ROM (720p / 24 Hz или 1080p / 24 Hz). Изберете това при прилагане на тази връзка. - Изберете това при друг вид връзка. Промяна на фабричните настройки Видео настройки продължава

За да настроите разделителната способност на изходния видео сигнал Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно, за да изберете желаната разделителна способност. Имайте предвид, че разделителната способност се различава в зависимост от екранното устройство, свързващия жак и изходния материал, както следва. Настройки Свързващ жак Автоматично избира най-високата разделителна способност, съвместима с вашия телевизионен приемник. Изходният сигнал зависи от източника* 1 Изходният сигнал зависи от източника* 2 * 1 Възпроизвежда в същата разделителна способност и честота, в каквато е записът на диска. * 2 1080 / 24р видео сигнали не се извеждат от жаковете COMPONENT VIDEO OUT. * 3 Изходният сигнал е в разделителната способност на оригиналната настройка (720p или 1080i), когато DVD няма защита против копиране. Забележки Ако картината не е ясна, естествена или не отговаря на вашите изисквания, опитайте с друга разделителна способност, която е подходяща за диска или вашия телевизионен приемник / проектор и др. За повече подробности вижте също ръководството за експлоатация, приложено към вашия телевизионен приемник / проектор и др. 480i и 480p видео сигнали може да се извеждат при свързване с жаковете COMPONENT VIDEO OUT и да се възпроизвеждат някои BD / DVD със защита от копиране. За да се наслаждавате на разделителна способност с HD (висока разделителна способност) качество в този случай, свържете екранното устройство с жака HDMI OUT, използвайки HDMI кабел. Дори да сте избрали различна от „AUTO“ (автоматична) настройка, плейърът автоматично настройва видео сигналите, ако телевизионният приемник не е съвместим с тази настройка за разделителна способност. За извеждане на 1080 / 24р видео сигнали За тази настройка е необходим 1080 / 24р -съвместим телевизионен приемник. Настройте „24p Output“ във „Video Setup“ (Видео настройки) на „On“(Включено) (както по-горе). Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно, за да изберете „Auto“ или „Direct“. Забележкa Ако няма картина, натиснете неколкократно VIDEO FORMAT, докато се появи правилната картина. Видео настройки