Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Аудио

Аудио настройки Подчертаните функции са настройки по подразбиране. Тъй като много фактори влияят върху вида на извеждане на аудио сигнали, вижте също така „Относно изходните аудио сигнали” на страница 48. Избирате изходни аудио сигнали при възпроизвеждане на Dolby Digital дискове. Тази настройка влияе върху изходния сигнал от жака DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL) Изберете това при свързване с устройство, което има вграден Dolby Digital декодер. Преобразува в изходни линейни PCM сигнали. Изберете това при свързване към устройство без вграден Dolby Digital декодер. Избирате изходни аудио сигнали при възпроизвеждане на DTS дискове. Тази настройка влия върху изходния сигнал от жака DIGITAL OUT (COAXIAL ИЛИ OPTICAL). Изберете това при свързване към устройство с вграден DTS декодер. Преобразува в изходни линейни РСМ сигнали. Изберете това при свързване към устройство без вграден DTS декодер. Изберете типа 2-канален сигнал, когато смесвате от многоканален DTS източник (има ефект при аудио връзки, когато „DTS“ е настроен на „Downmix PCM“). Изберете начина на извеждане на сигнала от HDMI OUT жак. Смесва многоканални аудио сигнали за двуканално стерео. Позволява да слушате съраунд звук, когато свързаното устройство има вграден Dolby ProLogic декодер. Нормално, изберете това. Извежда аудио сигнали съгласно статуса на свързаното HDMI устройство. Преобразува всички аудио сигнали в линейни РСМ. Промяна на фабричните настройки продължава Аудио настройки

Относно изходните аудио сигнали Изходният аудио сигнал се различава, както следва, в зависимост от източника, изходния жак и избраните настройки. Жакове / настройки Диск / източник AUDIO OUT L / R жакове* 1 DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL) жакове* 2 HDMI OUT жак* 3 Линеен PCM 2канален 2канален LPCM 2канален LPCM 2канален LPCM 2канален LPCM 5.1канален* 5 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM 2канален Downmix LPCM 5.1канален Downmix 5.1канален Downmix LPCM LPCM 7.1канален 2канален Downmix 5.1канален Downmix 2канален Downmix LPCM 2канален Downmix LPCM 7.1канален Downmix 7.1каналенDownmix LPCM LPCM 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM Dolby Digital 5.1канален Downmix LPCM Dolby Digital 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM Dolby Digital 5.1канален Downmix LPCM Dolby Digital 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM Dolby Digital 5.1канален Downmix LPCM Dolby Digital 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM DTS 5.1канален Downmix LPCM DTS 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM DTS 5.1канален Downmix LPCM DTS 2канален 2канален 2канален LPCM 2канален LPCM 2канален LPCM 2канален LPCM 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM 2канален Downmix LPCM 5.1канален Downmix LPCM Dolby Digital 2канален Downmix 5.1канален 2канален Downmix LPCM DTS 5.1канален Downmix LPCM DTS * 1 Можете да изберете „2 Channel“ (2 канален) и „5.1 channel“ (5.1 канален) от „Audio Output Mode“ (Режим на извеждане на аудио сигнала) от „Spea kers“ Setup (Настройки „Високоговорители“) (страница 51). * 2 РСМ: Когато „Dolby Digital“ или „DTS“ в „Audio Setup“ (Аудио настройки) са настроени на „Downmix PCM“ или „PCM“ (страница 47) Формат на потока на данните: Когато „Dolby Digital“ или „DTS“ в „Audio Setup“ (Аудио настройки) са настроени на „Dolby Digital“ или „DTS“ (страница 47). * 3 Може да се избере от „Audio (HDMI)“ от „Audio Setup“ (Аудио настройки) (страница 47). * 4 Може да се избере от „Audio (HDMI)“ от „Audio Setup“ (Аудио настройки) (страница 47). Изходният сигнал може да се различава в зависимост от свързаното HDMI устройство. * 5 Когато честота на дискретизация е 192 kHz, плейърът смесва към 2канални сигнали дори ако дискът или източникът са 5.1 канални. Аудио настройки